Zo werd er toch gebouwd naast een vuurwerkopslag

“Sinds lagere overheden verantwoordelijk zijn voor ruimtelijke ordening zijn gevaarlijke situaties ontstaan, schrijft de inspectie in een rapport dat niet mocht verschijnen.”

Lees het originele artikel via nrc.nl – auteurs: Merijn Rengers & Jorg Leijten

In het kort

  • De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft onder druk van het ministerie van Binnenlandse Zaken een kritisch rapport over falen van het landelijke ruimtelijke ordeningsbeleid gemanipuleerd.
  • In het rapport uit 2018 concludeert de ILT op basis van zes jaar inspectieonderzoek, analyse van honderden bestemmingsplannen, diepte-interviews en verordeningen dat nationale ruimtelijke belangen vaak „in de knel komen” door de decentralisatie van de ruimtelijke ordening.
  • Het rapport werd niet gepubliceerd. In plaats daarvan kwam na inmenging van het ministerie in het jaarverslag van de inspectie te staan dat het goed gaat met het landelijk ruimtelijke ordeningsbeleid.
  • In een reactie geeft de ILT toe dat de conclusies onjuist in het jaarverslag staan en dat „de formulering dermate is ingedikt dat nuances zijn weggevallen en er zodoende geen recht meer wordt gedaan aan het hele stuk”.

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?