Zijn uw standaardteksten voor omgevingsvergunningen nog actueel?

Wabo 12 december 2018

De Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning (LRSO) heeft weer standaardteksten voor omgevingsvergunningen aangepast. Het gaat om de standaardteksten Afvalstoffen, Afvalwater, Bodem, Considerans en Geur. Deze teksten staan inmiddels online of komen spoedig online. Informatie hierover vindt u op de webpagina van de LRSO. Kijk hiervoor onder het kopje “Overzicht standaardteksten per onderwerp”.

Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning (LRSO) is de naam van de redactiecommissie van het vroegere project ‘IPO Kaderstelling Vergunningverlening’. De LRSO bestaat uit specialisten vanuit diverse omgevingsdiensten en komt zes keer per jaar bij elkaar.

Doel LRSO

De LRSO heeft tot doel om een betere onderlinge afstemming te bevorderen tussen de omgevingsdiensten bij het verlenen van omgevingsvergunningen. Regelmatig publiceert de LRSO via de website van InfoMil nieuwsberichten.

Om haar doel te bereiken zorgt de LRSO voor standaardteksten voor omgevingsvergunningen die het bevoegd gezag door het hele land kan gebruiken.

Lees verder op de website van InfoMil.

Bron: InfoMil (12 december 2018)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?