Wijzigingen Activiteitenbesluit in 2019

Omgevingsrecht algemeen 27 november 2018

In 2019 zijn er op verschillende data wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Wijzigingen over energiebesparing, stookinstallaties en reparaties van het Activiteitenbesluit zijn voorgepubliceerd.

Overzicht wijzigingen in 2019

VERWACHTE WIJZIGINGEN ACTIVITEITENBESLUIT EN -REGELING
Wijziging Planning inwerkingtreding
Energiebesparende maatregelen Activiteitenregeling 1 januari 2019
Implementatie BBT-conclusies grote stookinstallaties in besluit en regeling Voorjaar 2019
Energiebesparingseis Activiteitenbesluit en -regeling 1 juli 2019
Reparaties Activiteitenbesluit en -regeling 1 juli 2019

Gepubliceerde teksten

De volgende wijzigingen van het Activiteitenbesluit of de Activiteitenregeling zijn voorgepubliceerd voor inspraak of opengesteld voor internetconsultatie.

Energiebesparende maatregelen

Deze wijzigingsregeling vervangt de bestaande bijlage 10 van de Activiteitenregeling. De maatregelen zijn geactualiseerd en geüniformeerd. Ook is het toepassingsbereik aangepast. Lees meer hierover in het nieuwsbericht Nieuwe en geactualiseerde erkende maatregelen voor energiebesparing.

Tot 3 november 2018 staan de wijzigingen open voor internetconsultatie. De planning van inwerking is 1 januari 2019.

Implementatie BBT-conclusies grote stookinstallaties

Het betreft een wijziging van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling door de implementatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442. Dit Uitvoeringsbesluit wijzigt de BBT-conclusies voor grote stookinstallaties. Deze zijn geïmplementeerd in hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit.

De wijziging van het besluit is 15 oktober 2018 voorgepubliceerd. De periode van inspraak is tot 4 weken na deze datum. De inwerkingtreding wordt verwacht in het voorjaar van 2019.

Energiebesparingseis

Type A en B bedrijven onder het Activiteitenbesluit moeten alle energiebesparende maatregelen nemen die in maximaal vijf jaar zijn terugverdiend. Door de wijziging komt er een verplichting om te melden hoe een bedrijf aan de energiebesparingseis heeft voldaan. Ook komen er standaard parameters voor de berekening van de terugverdientijd.

De inwerkingtreding is naar verwachting 1 juli 2019, de periode van internetconsultatie voor deze wijziging is ten einde. De Activiteitenregeling wijzigt ook nog naar aanleiding van de meldingsplicht.

Reparaties

Het gaat in deze wijziging om redactionele correcties, verduidelijkingen en het herstel van verwijzingen. Naast het Activiteitenbesluit, wijzigen delen van het Besluit omgevingsrecht over vergunningplicht.

De wijziging is 16 oktober 2018 voorgepubliceerd. De inspraakperiode duurt tot 4 weken na deze datum.

De wijzigingsregeling is 21 november 2018 voorgepubliceerd. De inspraakperiode duurt tot 4 weken na deze datum. Naar verwachting treden de wijzigingen van zowel besluit als regeling op 1 juli 2019 in werking.

Omgevingswet

Het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling en het Besluit omgevingsrecht (Bor) gaan over in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en andere regelgeving onder de Omgevingswet. Het Bal is 31 augustus 2018 gepubliceerd. De inwerkingtreding is 1 januari 2021.

Bron: InfoMil (27 november 2018)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?