Wegens succes verlengd: subsidie voor groene daken

Duurzaamheid 4 september 2018

Utrecht stelde eerder dit jaar 50.000 euro extra beschikbaar voor bewoners en bedrijven die hun dak van een groen jasje wilden voorzien. Omdat de bodem van de subsidiepot voor groene daken voor dit jaar al in juli werd bereikt, trekt de gemeente daar nu nog eens hetzelfde bedrag voor uit.

De gemeente Utrecht heeft sinds 2011 de subsidieregeling Dak- en gevelgroen. Wie een groen dak (bedekt met planten) wil aanleggen, kan hiervoor subsidie aanvragen. Zo’n dak levert een bijdrage aan een klimaatbestendige stad. Het heeft bijvoorbeeld een isolerende werking waardoor de binnentemperatuur van een huis lager blijft en de begroeiing vormt een buffer bij regenafvoer. Groene daken kunnen ook bijdragen aan minder hittestress: omdat planten water verdampen, blijft de lucht rondom het dak koeler. Daarnaast heeft deze vorm van dakbedekking een positief effect op biodiversiteit.

Extra subsidie

In maart dit jaar verruimde de gemeente de regeling met 50.000 euro. Omdat in de eerste helft van 2018 veel meer aanvragen werden gedaan, was het al in juli op. De gemeente heeft daarom nu opnieuw ditzelfde bedrag beschikbaar gesteld. ‘De hitte van deze zomer heeft nogmaals duidelijk gemaakt hoe belangrijk voldoende groen in de stad is,’ zegt wethouder Kees Diepeveen. ‘Groen zorgt dat de leefomgeving koeler wordt en beperkt de negatieve effecten van extreem heet weer. Het is goed om te zien dat mensen daar aan willen bijdragen door zelf groene daken aan te leggen.’ Ook in de gemeente Den Bosch ging het hard en was het subsidieplafond voor dit jaar in juli bereikt en Amsterdam stelde na de hete zomer recent extra geld beschikbaar

Voorwaarden 

De regeling is bedoeld voor bestaande panden, zoals woningen, woonboot of bijgebouw. Een dak moet groter zijn dan twintig vierkante meter en mag niet steiler zijn dan vijftien graden. Bewoners kunnen ook samen met de buren een aanvraag indienen om zo aan de minimale oppervlakte te komen. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van de dikte en type vegetatie en de hoeveelheid waterberging per vierkante meter. De subsidie bedraagt maximaal 20.000 euro per aanvraag. Ook de kosten van een bouwkundig expert worden vergoed (tot een maximum van 250 euro).

Bron: Gemeente.nu (4 september 2018)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?