Waterschapsdag: Minister legt nadruk op extra investeringen in waterkwaliteit

Algemeen 29 maart 2018

Het kabinet stelt 70 miljoen euro beschikbaar om medicijnresten en andere chemische stoffen uit het water te halen. Voor onderzoek naar nieuwe chemische stoffen reserveert het rijk 10 miljoen euro, er gaat 16 miljoen naar een kwelderproject om vertroebeling van het waddengebied tegen te gaan en er komt 75 miljoen euro op tafel voor een doorlaat in de Brouwersdam. Dat benadrukte minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat maandag 26 maart op de Waterschapsdag in Theater Diligentia in Den Haag.

De allocatie van de 275 miljoen extra maakte de minister begin maart bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Uiterlijk in 2027 moet Nederland voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en daartoe heeft het kabinet in totaal 275 miljoen euro extra in het regeerakkoord opgenomen. Als het gaat om een goede ecologische waterkwaliteit bungelt Nederland in Europa onderaan. Uit de laatste evaluatie van het Europese milieu-agentschap uit 2015 bleek dat negentig procent van de Nederlandse wateren geen goede ecologische kwaliteit heeft. Hetzelfde geldt voor België, Luxemburg en grote delen van Duitsland.

Aanpassen beoordeling
Naar aanleiding van die publicatie pleitte Nederland in Brussel voor het aanpassen van de beoordeling van de Kaderrichtlijn Water. Het gaat dan met name om het systeem ‘one out, all out’. Dat houdt in dat als het water op een aspect niet voldoet het water in zijn geheel zal worden afgekeurd. Als die regel niet wordt aangepast, zal 86 procent van de Nederlandse wateren ook in 2021 niet kunnen voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Aan die oproep van Nederland heeft Europa vooralsnog geen gehoor gegeven.

Nieuw bestuursakkoord
Minister van Nieuwenhuizen toonde ambitie tijdens haar toespraak op de Waterschapsdag. “We zijn al jarenlang wereldkampioen waterveiligheid en we moeten nu ook onze slag slaan als wereldkampioen waterkwaliteit. Het wordt tijd dat we waterveiligheid en waterkwaliteit meer hand in hand laten gaan.” De minister stelde dat zij samen met de waterschappen een nieuwe bestuurlijke routekaart wil opstellen. Daarin moeten prioriteiten worden vastgesteld voor waterkwaliteit, klimaatadaptatie en cybersecurity. De nieuwe routekaart wordt gezien als de opvolger van het Bestuursakkoord Water uit 2011.

UVW wil strakke afspraken
De voorzitter van de Unie van Waterschappen Hans Oosters pleitte op de Waterschapsdag voor strakke gezamenlijke afspraken om verdere verbetering van de waterkwaliteit te realiseren. ‘Er is extra inzet nodig om de waterkwaliteit een boost te geven, want anders worden de waterkwaliteitsdoelen niet gehaald. Bijstellen van de doelen is vooralsnog geen optie’, stelt Oosters in een persbericht.

Bronbenadering
De waterschappen wijzen nogmaals het belang van het beschermen van de waterbronnen. Wat er niet in het water komt, hoeft er ook niet uit. ‘Denk bijvoorbeeld aan medicijnresten en gewasbeschermingsmiddelen. Maar ook aan te hoge concentraties nutriënten en een scala aan nieuwe stoffen worden in het water aangetroffen’, stelt de Unie van Waterschappen in een persbericht.

Bron: Waterforum (27 maart 2018)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?