Waterschappen stellen baggerwerkzaamheden uit door mogelijke aanwezigheid PFAS

Water 30 januari 2019

Een aantal waterschappen, waaronder het Hoogheemraadschap van Delfland, hebben hun baggerwerkzaamheden tijdelijk op enkele locaties opgeschort omdat er mogelijk perfluor-alkyl-verbindingen (PFAS), zoals PFOS en PFOA in de bagger aanwezig zijn. Deze stoffen zijn toxisch en worden toegepast in consumentenproducten als textiel, tapijt, leer en papier en in industriële producten zoals verf en blusschuim. Tijdens de productie, het gebruik en in de afvalfase kunnen de stoffen op verschillende manieren in de omgeving terechtkomen.

Bagger bevat veel organische voedingsstoffen, schrijft Delfland in een bericht op de site. Schone bagger wordt daarom vaak ter plekke gebruikt als grondverbeteraar op het land. Aan de hand van de analyses wordt de bagger verdeeld in klasses en gekeken of er zware metalen, PAK, OCB’s of PCB’s inzitten. Hiervoor zijn door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat normen opgesteld. Bagger die niet direct op de kant verspreid kan worden, wordt afgevoerd naar gespecialiseerde locaties.

Geen normwaarden
Voor PFAS-verbindingen zijn geen normwaarden voor grond en grondwater vastgesteld. Bij stoffen zonder norm, die mogelijk zorgwekkend zijn, geldt de zorgplicht. Dit houdt in dat de bagger op sommige plekken uit voorzorg niet wordt verplaatst totdat er (tijdelijk) beleid is. De betrokken waterschappen doen extra onderzoek naar PFAS-verbindingen in de bagger. De staatssecretaris van I&W heeft het RIVM gevraagd risicogrenswaarden uit te rekenen voor PFOA en PFOS voor bodem. Op dit moment onderzoekt RIVM de voorlopige risicogrenswaarden voor de PFAS-verbindingen. Binnen enkele weken zijn de eerste onderzoeksresultaten beschikbaar.Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat neemt medio april op basis van dit onderzoek een besluit over de manier waarop met deze stoffen kan worden omgegaan. Hierover stemt het ministerie met de waterschappen af.

Bron: Waterforum.net (29 januari 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?