Wat moet er minimaal gebeuren in voorbereiding Omgevingswet?

Wat moeten gemeenten minimaal gedaan hebben voor 1 januari 2021, om voorbereid te zijn op de beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet? Hiervoor is een handig overzicht beschikbaar.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft op een rij gezet wat gemeenten in ieder geval voor 2021 voor elkaar moeten hebben (pdf). Gemeenten kunnen dan onder meer:

  • besluiten op grond van de Omgevingswet opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschikbaar stellen
  • initiatiefnemers meervoudige vergunningen verlenen (verschillende activiteiten via één vergunning)
  • via contactkanalen (website, telefoon, persoonlijk, brief) inzichtelijke en begrijpelijke informatie verstrekken en vragen afhandelen

Aanvullend advies

Daarnaast geeft de VNG in het overzicht adviezen over aanvullende acties, omdat deze de transitie vanaf de inwerkingtreding kunnen vergemakkelijken. En ook omdat in het bestuursakkoord de afspraak vastgelegd is dat bij inwerkingtreding van de Omgevingswet het huidige dienstverleningsniveau gehandhaafd blijft. Een uitgebreid overzicht van alle activiteiten ter voorbereiding op de Omgevingswet is te vinden in de Roadmap van de VNG.

Bron: Gemeente.nu (13 mei 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?