Wanneer is een verandering in een brandcompartiment vergunningplichtig?

BouwenWabo 12 juni 2019

Niet elke verandering in een brandcompartiment is vergunningplichtig. Alleen een bouwactiviteit die de indeling in brandcompartimenten wijzigt, is vergunningplichtig. In de praktijk is er nog weleens wat onduidelijkheid. Want wanneer is het een verandering van brandcompartimentering? Jacco Huijzer geeft antwoord. 

Is het bijvoorbeeld verboden om zonder vergunning een deur in een brandwerende wand te bouwen? En is het verboden om zonder vergunning binnen een brandcompartiment een extra brandscheiding aan te brengen? Niet elke verandering in een brandcompartiment is vergunningplichtig – alleen als een bouwactiviteit de indeling in brandcompartimenten wijzigt.

Juiste terminologie gebruiken

Met het plaatsen van een deur in een brandscheiding is daarvan geen sprake. Het plaatsen van een onverplichte brandwerende scheiding binnen een brandcompartiment betekent eveneens niet dat de brandcompartimentering verandert. Een brandcompartiment is immers slechts een aanduiding op tekening. De ervaring leert dat bij onduidelijkheid hierover zomaar een handhavingsprocedure het gevolg kan zijn. Het is daarom belangrijk om in de communicatie met het bevoegd gezag de juiste terminologie te gebruikten.

Verandering van brandcompartimentering

Jacco Huijzer geeft in het artikel ‘verandering van brandcompartimering’ antwoord op vragen over veranderingen in brandcompartimenten en de vergunningplichting.  Artikel: ‘verandering van brandcompartimentering’

Bron: Brandveilig.com (11 juni 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?