Voorstel wijziging Chw: meer ruimte voor versnellen woningbouw

Snellere en makkelijkere procedures om het bouwen van woningen in Nederland te verduurzamen. Dat kan met het voorstel voor wijziging van de Crisis- en herstelwet (Chw) dat de regering op 6 september heeft verzonden aan de Tweede Kamer. Met de Chw kunnen overheden nu al gebruikmaken van instrumenten uit de Omgevingswet. Door de aanpassing van de Chw wordt dit verder vergemakkelijkt, onder andere om woningbouw te versnellen. De Raad van State heeft positief geadviseerd over het wetsvoorstel. Het streven is om de wet op 1 januari 2019 in werking te laten treden.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken: “Het bouwen van woningen is een lokale opgave. Mijn rol is het om de woningbouw in Nederland aan te jagen. Gemeenten en provincies kunnen door de Crisis- en herstelwet nu al gebruik gaan maken van instrumenten uit de Omgevingswet en zo knelpunten oplossen. Ook kunnen zij direct ervaring opdoen met de Omgevingswet. Een mooi voorbeeld is het Hembrugterrein in Zaanstad. Met behulp van de Crisis- en herstelwet is een bestemmingsplan vastgesteld in de geest van de Omgevingswet. Dit experimentele bestemmingsplan biedt ruimte aan zo’n 1000 woningen. Dit kan met de aanpassing nog makkelijker en beter gebeuren.”

Crisis- en herstelwet

Door de Crisis- en herstelwet (Chw) is al sinds 2010 de ontwikkeling van wegen, bedrijventerreinen, woningen en windmolenparken maar ook het vergroten van duurzaamheid van bouwprojecten versneld. Die versnelling wordt onder andere bereikt doordat de Raad van State binnen een half jaar uitspraak doet in een zaak. Dat is twee keer zo snel als normaal. In de loop van de tijd zijn overheden ook steeds vaker het experimenteerartikel van de Chw gaan gebruiken om knelpunten op te lossen. Dit geeft gemeenten bijvoorbeeld de mogelijkheid een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte te maken, de voorloper van het omgevingsplan van de Omgevingswet. Er zijn al circa 150 projecten die vooruitlopen op de Omgevingswet.

Verbeteringen

Uit de praktijk blijkt dat de Chw op een aantal onderdelen kan worden verbeterd. Het wetsvoorstel bevat drie belangrijke aanpassingen. Het gaat in de eerste plaats om versnelling van de aanwijzingsprocedure voor experimenten van de Chw. Een bestaand Chw-experiment kan straks sneller op nieuwe locaties worden toegepast. Nu gebeurt aanwijzing in alle gevallen nog via een algemene maatregel van bestuur; straks gebeurt dit via de snellere ministeriële regeling. De aanpassing levert een versnelling van zeven maanden op.

Ten tweede gaat het om een verbetering van de praktische toepasbaarheid van het zogenoemde projectuitvoeringsbesluit. Gemeenten kunnen dit instrument straks beter inzetten om de woningbouwproductie te stimuleren. Dit kan zes maanden tijdwinst opleveren.

Ten derde worden de criteria aangepast waaraan een experiment moet voldoen en wordt het aantal wetten waarvan kan worden afgeweken uitgebreid. Zo worden de experimenteermogelijkheden uit de Chw breder inzetbaar. Een voorbeeld is de ruimte die aan The Green Village in Delft is geboden. Op dit terrein gelden minder regels, zodat duurzame innovaties in de praktijk kunnen worden getest.

Bron: Omgevingswetportaal.nl (6 september 2018)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?