Voorjaarsdroogte aanslag op watervoorraad

BodemWater 22 april 2020

De kranten staan er bol van. Het is extreem droog voor de tijd van het jaar. Zeker op de hoge zandgronden. Daar zijn de boeren intussen begonnen met het beregenen van hun akkers en geldt er een alarmfase voor bosbranden. Drinkwaterbedrijf Vitens leverde in de eerste twee weken van april al een miljard liter drinkwater meer dan in 2019 en riep gebruikers op om zuinig te zijn.

Na een kletsnatte winter was het grondwater begin maart in bijna heel Nederland weer op peil. Onttrekkingsverboden werden opgeheven en de rivieren kregen te maken met een flinke hoogwatergolf. Maar sinds 10 maart heeft het amper meer geregend en daardoor is het op sommige plaatsen extreem droog. Tijdens de start het droogteseizoen op 1 april leidde dat nog niet tot ongerustheid, maar inmiddels trekken meerdere organisaties aan de bel.

Nederland, Gorssel 4 mei 2016. Uiterwaarden rond de rivier de IJssel , rivierlandschap.

Waterschappen

Waterschap Drents Overijsselse Delta laat weten dat vooral de hoger gelegen zandgronden, zoals de Sallandse Heuvelrug, de stuwwallen rond Havelte en Steenwijk en het Drents Plateau, zakkende grondwaterstanden laten zien. Daarom heeft het waterschap de waterpeilen in sloten, weteringen en kanalen opgezet tot maximum-peil en houdt het water vast waar dat kan. Ook voert het waterschap water aan om de waterpeilen op goed niveau te houden. Op sommige plaatsen benut WDODelta al ongeveer 40% van de aanvoercapaciteit. Ook Waterschap Aa en Hunze voert alweer extra water aan vanuit het IJsselmeer en heeft het water in haar sloten vanaf 16 maart al naar het zomerpeil gebracht.

Kabinet

Ook het kabinet liet gisteren bij monde van minister Schouten weten, rekening te houden met problemen vanwege droogte. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bekijkt samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat welke maatregelen nodig zijn, zei Landbouw-minister Schouten gisteren tegen de NOS. ‘We moeten echt beseffen dat water schaars kan zijn.’

Rijkswaterstaat

Volgens een bericht van 17 april op weeronline wil Rijkswaterstaat (nog) geen extra maatregelen nemen. voorzitter van het Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Hans de Vries geeft in dat bericht aan dat hij een verschil ziet tussen problemen op de lange termijn en problemen die spelen op de korte termijn. ‘We kunnen de droogte in de maand april niet zomaar doortrekken naar de hele zomer,’ stelt De Vries. ‘Er zijn nu beperkte maatregelen omdat er landelijk gezien nog geen grote problemen zijn. Op landelijk niveau bestaat er nu dus code groen wat betreft het waterbeheer. Regionaal of lokaal kan dat anders liggen, bijvoorbeeld op de hoge zandgronden.’

Maatregelen

Rijkswaterstaat houdt de situatie overigens wel goed in de gaten. De Vries: ‘Als het langer droog blijft en we krijgen dezelfde situatie als in 2018, nemen we geleidelijk maatregelen. Dan hebben we het over het inzetten van sluizen, stuwen en pompen. Dat is nu nog niet aan de orde.’ Volgens De Vries gebeurt dat pas als het neerslagtekort te hoog wordt, de waterinvoer in de Rijn of de Maas te laag dreigt te worden, er verzilting dreigt of als er belangen zijn die in het gedrang dreigen te komen door de droogte. Of de situatie inmiddels is veranderd is niet duidelijk. Vanwege drukte is LCW niet bereikbaar voor een toelichting en bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is er bij Rijkswaterstaat ook nog geen nieuwe droogtemonitor verschenen.

Bron: Waterforum.net (21 april 2020)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?