Voorbeeldstructuur omgevingsplan ‘Het Casco’ beschikbaar

Ruimtelijke plannen 25 april 2019

Het afgelopen halfjaar heeft de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) in het project gemeentelijke staalkaarten omgevingsplan gewerkt aan het eerste deelproduct: ‘Het Casco’. Het Casco is een voorbeeldstructuur/inhoudsopgave waarin alle type regels zijn opgenomen die op grond van de Omgevingswet gesteld kunnen worden.

Denk bijvoorbeeld aan algemene regels, vergunningplichten en beoordelingsregels over milieubelastende activiteiten, bouwen en ruimtelijke ordening. Het gaat hierbij om het structureren van de regels, nog zonder de inhoud. Deze structuur is als het ware het casco van een gebouw dat later kan worden ingericht.

Casco Omgevingsplan

Voorbeeld ter inspiratie

Gemeenten kunnen pas bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet starten met de vaststellingsprocedures van hun omgevingsplan. Ze kunnen wel al voorbereidingen treffen door na te denken over de structuur van het plan. Het Casco laat gemeenten zien hoe deze structuur/inhoudsopgave eruit kan komen te zien en biedt daarmee inspiratie. Het Casco is niet bedoeld als enig mogelijke structuur, het staat gemeenten vanzelfsprekend vrij om hier van af te wijken. Het Casco is een groeidocument dat op basis van voortschrijdend inzicht door de VNG wordt aangepast; feedback is dan ook altijd welkom.

Vullen van het Casco

De komende kwartalen wordt het Casco gevuld met voorbeeldregels over veelvoorkomende activiteiten uit de praktijk. Als eerste worden twee verordeningen in het Casco geïntegreerd: voorwerpen op of aan de openbare weg en de kapverordening. Naar verwachting wordt deze staalkaart voor de zomer gepubliceerd.

Lancering Casco bijeenkomst op 18 april

Op 18 april wordt het Casco gelanceerd tijdens een bijeenkomst in Utrecht. De bijeenkomst vindt van 13.00 – 17.00 plaats in de jaarbeurs. Tijdens deze bijeenkomsten laten wij ook de eerste concepten zien van de integratie van verordeningen in het omgevingsplan. U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via deze link.

Over staalkaarten en het omgevingsplan

Het maken van een omgevingsplan is een belangrijke implementatieopgave van de Omgevingswet. In het omgevingsplan komen alle regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld ook voor activiteiten over milieu. Daarmee is het omgevingsplan veel breder dan bestemmingsplannen nu. Om gemeenten te helpen op de voorbereidingen worden er staalkaarten ontwikkeld. De eerste tranche staalkaarten zijn opgeleverd door Aan de Slag. Afgelopen zomer is de VNG gestart met de tweede fase staalkaarten omgevingsplan. De VNG werkt staalkaarten uit in korte en overzichtelijke deelprojecten, waarbij onderdelen van de eerste versie verder worden ontwikkeld.

Meer informatie

Bron: VNG.nl (25 maart 2019)

Omgevingswet cursuspagina

Meer weten over de Omgevingswet? Bekijk onze speciale Omgevingswet cursuspagina met meer dan tien verschillende cursussen over alle ins en outs rondom deze nieuwe wet.

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?