VNG ziet niets in asbestaanpak minister

Algemeen 26 februari 2020

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zal geen handtekening zetten onder de samenwerkingsverklaring voor een versnelde sanering van asbestdaken. Gemeenten, maar ook woningeigenaren en woningcorporaties willen dat er eerst betere afspraken worden gemaakt. Dat maakte de gemeentekoepel deze week bekend.

Vastloper
Zo lijkt de asbestaanpak door minister Stientje van Veldhoven opnieuw vastgelopen. In de zomer van 2019 werd de wetgeving die eigenaren verplichtte om hun asbestdaken te laten verwijderen door de Eerste Kamer verworpen. Om de sanering van asbestdaken toch door te zetten, wilde de minister dat vervolgens vastleggen in afspraken met overheden, die daaraan deels zouden moeten bijdragen. Op 2 maart moet daarover een concept-samenwerkingsverklaring worden ondertekend.

Breder
Maar de VNG vreest dat meeste kosten voor sanering toch bij de huiseigenaar terecht komt, terwijl asbestdaken slechts een deel van het asbestprobleem zijn. ‘De meest gevaarlijke soorten asbest bevinden zich juist in de gebouwen.’ De gemeentekoepel pleit ervoor om de asbestproblematiek breder aan te pakken, bijvoorbeeld door saneringsmaatregelen te bundelen met andere maatschappelijke opgaven als de energietransitie.

Duur
Een ander bezwaar is de rol van de marktpartijen in de saneringsopgave. De asbestverwijderingsbranche wil graag dure saneringen uitvoeren, en is daarom niet gebaat bij nieuwe innovatieve technieken of een verandering in regelgeving. De VNG wil dat beter wordt onderzocht voor welke sanering echt ‘mannen met witte pakken’ nodig zijn, en waarvoor niet. De saneringsbranche heeft nu teveel macht, stelt de koepel.

Afstel
Ook belangenorganisaties als LTO, Aedes, en de Vereniging Eigen Huis zullen zich niet achter de samenwerkingsverklaring scharen. Volgens het ministerie zijn er wel een aantal ‘voorlopergemeenten’ die het akkoord wel zullen ondertekenen. Die gemeenten vrezen vooral dat verder uitstel uiteindelijk zal leiden tot afstel. Vorig jaar zei Lelystad, dat als voorlopergemeente al langere tijd bezig is met de saneringsopgave, teleurgesteld te zijn over het afschieten van de saneringswet in de senaat. Volgens de wethouder was het ‘jammer dat de Eerste Kamer het kosten/baten-argument heeft laten prefereren boven het gezondheidsrisico.’

Bron: Binnenlands Bestuur (25 februari 2020)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?