De vijf meest populaire cursussen onder VNG magazine lezers

Een gezonde en veilige leefomgeving vraagt om recente en gedegen kennis van de wet- en regelgeving. Met de cursussen en leergangen van Geoplan blijft u op de hoogte van deze laatste ontwikkelingen in het omgevingsrecht. Hieronder lichten wij een aantal van onze populaire cursussen onder de VNG lezer voor u uit. Benieuwd naar ons volledige cursus aanbod? Bekijk dan onze cursusagenda!

Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht

Belangrijke onderwerpen tijdens de cursus:

  • Rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau
  • Extra aandacht voor het bestemmingsplan
  • Bijzondere regelingen RO
  • Bouwen onder de Wabo

Voor wie
De cursus is bestemd voor medewerkers van overheden en bedrijfsleven die in hun functie nog niet zo lang of zijdelings met de juridische aspecten van de ruimtelijke ordening worden geconfronteerd.

Basiscursus Grondbeleid

Belangrijke onderwerpen tijdens de cursus:

  • Hoofdlijnen van het (gemeentelijk) grondbeleid
  • Compleet instrumentarium door vakspecialisten
  • Grondexploitatie en planeconomie
  • BTW en overdrachtsbelasting

Voor wie
De cursus is bestemd voor ambtenaren grondbeleid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en bouw, planeconomen, projectontwikkelaars en medewerkers van woningcorporaties die nog niet zo lang in dienst zijn, of die zijdelings te maken hebben met grondbeleid.

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?