VNG: ontbreken drempelwaarde bij stikstofaanpak gemiste kans

BouwenNatuur 18 november 2019

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van de stikstofmaatregelen voor individuele gemeenten. Volgens de VNG is het maar de vraag of de maatregelen die het kabinet woensdag aankondigde, voldoende zijn om de bouw van 75.000 woningen volgend jaar mogelijk te maken.

Eindjes

Woensdag kondigde het kabinet aan dat op korte termijn de snelheid op snelwegen wordt verlaagd, varkenshouderijen worden gesaneerd en de uitstoot van vee wordt verminderd door ander veevoer. Maar de koepel van de Nederlandse gemeenten ziet vooral losse eindjes, waardoor het onduidelijk blijft welke bouwprojecten kunnen doorgaan. Uit de onderliggende berekeningen van het RIVM, die het kabinet gebruikte voor haar plannen, blijkt dat de voordelen van de maatregelen in het westen van het land onvoldoende zullen zijn om de stikstofuitstoot van bouwactiviteiten te compenseren. Met name in de kustgebieden blijft de stikstofdepositie te hoog.

Drempelwaarde

Volgens de VNG zijn gemeenten beter geholpen door een vastgestelde drempelwaarde. Nu blijft er onzekerheid, zegt VNG-bestuurder Boudewijn Revis, tevens wethouder in Den Haag. ‘Wat de maatregelen nu precies betekenen voor individuele gemeenten en wanneer woningbouwprojecten weer van start kunnen, is nog te onduidelijk. Dat betekent dat ook voor de bouwsector de onzekerheid voortduurt, terwijl gemeenten klaar staan met plannen. Er wachten nu mensen op een woning en daarom moeten we nu weer snel aan de slag.’

Rijksprojecten

In de brief die het kabinet gisteren naar de Tweede Kamer stuurde, staat dat projecten “waar nood en maatschappelijke inpact het grootst is” voorrang krijgen. De VNG hoopt niet dat het kabinet daarmee vooral rijksprojecten bedoelt. ‘Gemeenten weten bij uitstek waar de nood hoog is en verwachten daarom als gelijkwaardige partner aan tafel te zitten bij de toewijzing van projecten met voorrang. Het kan niet zo zijn dat rijks- en andere projecten voorrang krijgen en dat de gemeentelijke projecten het sluitstuk van de verdeling vormen.’

Positiever

De provincie Noord-Brabant, een van de regio’s die wèl profiteren van de kabinetsmaatregelen, reageerde aanmerkelijk positiever op de plannen. Dat het kabinet de plannen voor de verbreding van een aantal rijkswegen in de provincie door laat gaan, kan op instemming rekenen. Maar de maatregelen zijn slechts het eerste begin, zegt de provincie in een eerste reactie. ‘Er is meer nodig. Met name de gebiedsgerichte aanpak, met onder meer aankopen en transitie van landbouwbedrijven rondom N2000 gebieden, conform het advies van de commissie Remkes, blijft nodig. Brabant roept het Rijk op om ook hiervoor op korte termijn nadere afspraken te maken de provincies.’

Natuurregels

Gedeputeerde Rik Grashoff (Natuur, Water en Milieu, GroenLinks) ziet vooralsnog weinig heil in de kabinetsplannen om de natura2000-regels voor natuurgebieden te veranderen. ‘De slechte effecten van stikstofneerslag in natuur los je op door minder stikstof en met natuurherstel, niet door te morrelen aan natuurbeschermingsregels.’

Bron: Binnenlands Bestuur (14 november 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?