VNG: ‘Aanscherping Wet markt en overheid is onnodig’

Algemeen 20 november 2017

De Wet markt en overheid heeft haar nut en noodzaak niet bewezen en leidt enkel tot extra administratieve lasten. De voorgestelde aanscherping van de wet belemmert gemeenten flexibel in te spelen op veranderingen in de maatschappij, en tast hun bestuurlijke autonomie aan.

Dat zegt de VNG in een reactie op het voorstel van de minister van EZ om de Wet markt en overheid aan te scherpen.

Nauwelijks klachten

De reden voor aanscherping van de wet zijn ‘diverse signalen uit het bedrijfsleven’ over ongelijke concurrentie tussen overheden en het bedrijfsleven. Maar de VNG stelt dat de omvang van het probleem niet is aangetoond en onduidelijk is. Gemeenten krijgen nauwelijks klachten, en de klachten die bij de Autoriteit Consument en Markt zijn binnengekomen vallen merendeels buiten de reikwijdte van de Wet markt en overheid.

Algemeen belang

Gemeenten kunnen het zich niet veroorloven economische activiteiten nodeloos uit te voeren onder de kostprijs. Dat gebeurt alleen als activiteiten nodig zijn in het algemeen belang, bijvoorbeeld bij het gebruik van sportaccommodaties.

Administratieve lasten

De aanscherping van de wet leidt ook tot onnodige administratieve lasten. Eerder al is de Wet op de vennootschapsbelasting gewijzigd. Samen met deze wet Markt en overheid leidt dit tot nieuwe, niet op elkaar afgestemde eisen aan de begroting.

Vertrouwen

De VNG vindt dat het dwingend opleggen van procedurele voorschriften zich niet verdraagt met het idee van een wendbare en autonome gemeente. ‘Het is een teken van gebrek aan vertrouwen in het vermogen van gemeenten om te bepalen welke mate van inspraak in een bepaalde situatie nodig is.’

Bron: VNG.nl

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?