Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Geoplan - geef uw omgeving vorm

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Doel van de Wabo is een eenvoudigere en snellere vergunningverlening en een betere dienstverlening door de overheid op het terrein van bouwen, ruimte en milieu. De Wabo introduceert hiervoor de omgevingsvergunning.

Volg een van onderstaande opleidingen om de Wabo goed toe te passen in de praktijk.

Meer weten over bouwregelgeving onder de Wabo?

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?