Cursussen Natuur

Basiscursus Natuurwetgeving en Ecologie

 • Soorten- en gebiedsbescherming
 • Wet natuurbescherming en Aanvullingswet natuur
 • Ecologische effecten van ruimtelijke ingrepen
 • Niveau Basiscursus
 • Duur 2 dagen, 09:30 - 16:30 uur
 • Investering € 1445 (vrij van btw)
 • Startdata en locatie 10 november 2020, online
 • Startgarantie!

Basis Natuurwetgeving: soortenbescherming (online)

 • Soortenbescherming in de Wet Natuurbescherming
 • Vogelrichtlijn en habitatrichtlijn
 • Gevolgen voor de gemeentelijke praktijk
 • Niveau Basiscursus
 • Duur 1 dagdeel, 09:30 - 12:30 uur
 • Investering € 370 (vrij van btw)
 • Startdata en locatie Data najaar volgt, online classroom

Basis Natuurwetgeving: gebiedsbescherming (online)

 • Gebiedsbescherming in de Wet Natuurbescherming
 • Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland
 • Passende beoordeling
 • Niveau Basiscursus
 • Duur 1 dagdeel, 09:30 - 12:30 uur
 • Investering € 370 (vrij van btw)
 • Startdatum en locatie Data volgt, online classroom

Verdiepingscursus Natuurwetgeving en ecologie

 • Ecologie en wetgeving in samenhang
 • Actuele ontwikkelingen rond stikstof
 • Programma Aanpak Stikstof (PAS)
 • Niveau Cursus
 • Duur 2 dagen, 09:30 - 16:30 uur
 • Investering € 1445 (vrij van btw)
 • Startdata en locatie 24 nov. 2020, Leusden

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?