Cursussen Milieu

Basiscursus Milieuregelgeving (online)

 • Overzicht van de Wet Milieubeheer en het Activiteitenbesluit
 • Wat gaat er straks veranderen in de Omgevingswet?
 • Vergunningverlening
 • Niveau Basiscursus
 • Duur 2 dagdelen, 09:30 - 12:30 uur
 • Investering € 745 (vrij van btw)
 • Startdatum en locatie 23 sept. 2020, via online classroom

Regenwateroverlast in stad en platteland

 • Verantwoordelijkheden gemeenten, waterschappen en particulier
 • Regenwateroverlast in stedelijk en buitengebied
 • Bodemdaling en wateroverlast
 • Niveau Cursus
 • Duur 1 dag, 08:30 - 16:30 uur
 • Investering € 745 (vrij van btw)
 • Startdata en locatie 19 nov. 2020, Amersfoort

Gemeentelijk waterbeheer onder de Omgevingswet

 • Relatie water, RO en bouwen onder de Omgevingswet
 • Zorgplichten gemeente
 • Verantwoordelijkheden gemeenten, waterschappen en particulier
 • Niveau Cursus
 • Duur 1 dag, 08:30 - 16:30 uur
 • Investering € 745 (vrij van btw)
 • Startdata en locatie 3 dec. 2020, Leusden

Basiscursus Milieurecht

 • Het milieurecht nu en in de Omgevingswet
 • Alle milieuthema’s, water, natuur en handhaving
 • Alle thema’s door specialisten behandeld
 • Niveau Basiscursus
 • Duur 4 dagen, 09:30 - 16:30 uur
 • Investering € 2245 (vrij van btw)
 • Startdatum en locatie 5 nov. 2020, Leusden

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?