Geoplan - geef uw omgeving vorm

Een aantal afvalstoffen zijn gevaarlijk voor mens en milieu. Bent u bij betrokken bij het inzamelen, vervoeren of verwerken van gevaarlijk afval dan moet u zich houden aan veiligheidsregels.

Afval & opslag gevaarlijke stoffen: 2 cursussen

'Informatieve cursus met goede uitleg en antwoorden van een deskundige.'

Deelnemer 'Afvalstoffen: Melden & Registreren'

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?