Uitzondering op energie-eis kantoren blijft overeind

Duurzaamheid 8 november 2018

Gemeenten moet erop gaan toezien dat kantoorgebouwen die niet voldoen aan de eisen van energielabel C, vanaf 2023 niet meer worden gebruikt. Een uitzondering hierop is ondanks protest van lokale overheden door het kabinet in stand gehouden.

Dit blijkt uit een onlangs gepubliceerde wijziging van het Bouwbesluit. De uitzondering zit hem erin dat kantooreigenaren de benodigde investeringen mogen beperken tot maatregelen met een terugverdientijd tot en met tien jaar, ook als er feitelijk méér nodig zou zijn.

Meer bezwaren

Deze ‘hardheidsclausule’, die ruimte biedt voor discussie, is gemeenten een doorn in het oog. Onderzoeksbureau Sira Consulting becijferde dat hierdoor veel meer bezwaren te verwachten zijn tegen bijvoorbeeld een opgelegde last onder dwangsom. Een derde komt hiertegen in het geweer, zo is de verwachting. Zonder de gewraakte clausule zou slechts 7,5 procent protest aantekenen. De bestuurlijke lasten zouden daardoor 7 à 14 procent hoger uitvallen.

Draagvlak onontbeerlijk

Het kabinet zegt hiervoor te compenseren, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft alsnog gezegd dat de ‘slagkracht en effectiviteit van de handhaving’ worden beperkt door de ontsnappingsroute. Marktpartijen spraken daarentegen van een ‘positieve en noodzakelijk maatregel’, schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in het besluit. ‘Uiteindelijk is besloten dit laatste zwaarder te laten wegen omdat draagvlak vanuit het bedrijfsleven onontbeerlijk is.’

Het kabinet streeft ernaar de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent terug te dringen. Het verminderen van de CO2-emissie van gebouwen zonder woonbestemming moet daaraan een bijdrage leveren.

Bron: Gemeente.nu (8 november 2018)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?