Tool voor de Zelfevaluatie Kwaliteitscriteria 1 december 2017 uit de lucht

Algemeen 24 oktober 2017

De tool voor de Zelfevaluatie Kwaliteitscriteria is vanaf 1 december 2017 niet meer beschikbaar. Hiermee komt een einde aan de gebruiksmogelijkheden van de VTH-tool.

InfoMil raadt u daarom aan om voor 1 december 2017 een rapportage te maken van de eigen gegevens. Na deze datum is het niet meer mogelijk. De helpdesk van InfoMil kan u zo nodig helpen met het generen van de opgeslagen rapportage(s). De helpdesk blijft overigens gewoon open voor vragen over de kwaliteitscriteria.

Nut bewezen

De Zelfevaluatie Kwaliteitscriteria heeft zijn nut bewezen bij het implementatietraject van de kwaliteitscriteria (2011-2015). De VTH kwaliteitscriteria zijn nu algemeen bekend en worden deels geborgd via het binnenkort aangepaste besluit Omgevingsrecht (de procescriteria) en deels via verordeningen en zorgplicht (de kritieke massa).

Richting de Omgevingswet zal InfoMil samen met de potentiële gebruikers bekijken of er een nieuwe tool gebouwd moet worden en als dit nodig mocht zijn deze ook samen ontwikkelen.

Bron: InfoMil

 

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?