Toezicht en handhaving door rijkspartijen in de Omgevingswet

Vergeleken met nu, veranderen de regels voor toezicht en handhaving van het omgevingsrecht niet ingrijpend met de invoering van de Omgevingswet. Maar een aantal zaken verandert wel degelijk in de uitvoeringspraktijk van rijkspartijen. Dit staat in het Rapport toezicht en handhaving rijkspartijen Omgevingswet dat vanaf vandaag beschikbaar is als pdf op deze website.

Gevolgen van de Omgevingswet op toezicht en handhaving door rijkspartijen

Nederland, Almere 9 juli 2019. De nieuwbouwwijk Duin in Almere Poort. Een voorbeeld van moderne inrichting van de open ruimte.

Het Rapport toezicht en handhaving rijkspartijen Omgevingswet geeft inzicht in de effecten die de invoering van de Omgevingswet heeft op toezicht en handhaving door rijkspartijen. Daarnaast gaat het rapport in op veranderingen in de manier van werken die nodig zijn als de Omgevingswet in werking treedt.

Het rapport richt zich vooral op (teamhoofden van) toezichthouders en handhavers bij het Rijk. Maar het is ook bruikbaar voor andere overheden doordat het ook verwijst naar relevante artikelen.

Download het Rapport toezicht en handhaving rijkspartijen Omgevingswet

Betrokken partijen

Het rapport is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De Kwink Groep heeft het onderzoek uitgevoerd met medewerking van:

  • de Inspectie Leefomgeving en Transport
  • ProRail
  • Staatstoezicht op de Mijnen
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  • Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed
  • het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  • de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
  • het ministerie van BZK
  • het ministerie van Defensie

Meer informatie en reageren

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via het vraagformulier van het informatiepunt Omgevingswet.

Bron: Aandeslagmetdeomgevingswet.nl via BWTInfo.nl (1 september 2020)

Meer informatie? Volg onze cursus Handhaving van omgevingsrecht!

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?