Schema ‘Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging’

BouwenOmgevingswet 14 april 2020

Dit schema geeft de stappen weer die de verschillende partijen bij bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging moeten doorlopen. Het schema gaat uit van een regulier bouwproject, waarbij de opdrachtgever een ontwerp laat maken door zijn adviseurs en dit vervolgens aanbesteedt. Bij andere aanbestedingsvormen (Bouwteam, design & construct) zullen dezelfde stappen doorlopen moeten worden, maar mogelijk door andere bij de bouw betrokken partijen.

Heeft u vragen of opmerkingen over het schema dan kunt u deze via de Helpdesk Bouwregelgeving en brandveilig gebruik doorgeven.

Schema 'Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging'

Download:Schema ‘Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging’ (71.38 KB)

Bron: Rijksoverheid via BWTInfo.nl (31 maart 2020)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?