Ruimtelijke plannen: meer samenwerking tussen waterschappen en andere overheden

Water 11 juli 2018

Waterschappen werken in 2017 intensiever samen met andere overheden aan het ontwikkelen van ruimtelijke plannen dan in 2016. De intensivering zou kunnen komen door de komst van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Unie van Waterschappen.

In 2017 is het percentage van waterschappen die vinden dat zij voldoende betrokken zijn bij bestemmingsplannen gestegen van 64 procent naar 90 procent. Het percentage waterschappen dat vindt dat wateradviezen voldoende worden meegenomen is van 68 procent gestegen naar ruim 75 procent.

Staat van ons Water
De Unie van Waterschappen doet altijd onderzoek op basis van de rapportage ‘De Staat van Ons Water. Uit de rapportage over 2017 bleek dat provincies en gemeenten de waterschappen minder vaak betrekken bij het maken van ruimtelijke plannen. En hun adviezen werden nogal eens genegeerd.

Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie
In 2016 werden pilots voor een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie geïntroduceerd. De bedoeling is om de aanpak voor waterrobuuste en klimaatbestendige (her)ontwikkeling te versterken. Overheden, bedrijven en particulieren moeten samen aan de slag om wateroverlast en hittestress te voorkomen. In het Deltaprogramma 2018 is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie voor het eerst opgenomen.

Bron: Waterforum (10 juli 2018)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?