Ruimte voor economische activiteit tot 2030

Omgevingsrecht algemeen 25 september 2019

Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, heeft de behoefte aan bedrijfs- en kantoorlocaties tot 2030, in kaart laten brengen door Buck Consultants International en het Economisch Instituut voor de Bouw. In het rapport ‘Ruimte voor economische activiteit tot 2030’ is eerst een verkenning gemaakt van de groeiverwachtingen van achttien bedrijfstakken op basis van twee scenario’s die zoveel mogelijk aansluiten bij bij de WLO-studie van het CPB en Pbl. Afhankelijk van het tempo van economische groei zal er in de periode van 2018 tot 2030 nog een groeiende behoefte zijn aan bedrijventerreinen. Uitgaande van 54.000 ha in 2018 neemt in het behoedzame scenario het ruimtegebruik met 10% toe tot ruim 59.000 hectare; in het gunstige scenario betekent dit een toename van het ruimtegebruik met 17% tot 63.000 hectare. Wat betreft kantoorruimte neemt, bij een oppervlakte van 42 miljoen m2 in 2018, in het behoedzame scenario het ruimtegebruik toe met 6% toe tot 45 miljoen m2 in 2030. In het gunstige scenario neemt dit ruimtegebruik met 11% toe tot ruim 47 miljoen m2 in 2030. De bevindingen uit dit rapport zijn betrokken bij de totstandkoming van de ontwerp-NOVI.

Bron: Rijksoverheid.nl (23 september 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?