Ruimte lokaliseren in stedelijk gebied: ruimtelijke dichtheden en functiemenging

Gebiedsontwikkeling 15 mei 2019

In Nederlandse stedelijke regio’s is er een grote vraag naar woningen, werklocaties, recreatiegebieden en infrastructuur. De beschikbare ruimte is er schaars. Om die ruimte te lokaliseren en zo efficiënt mogelijk te kunnen benutten is kennis over de bestaande en geplande dichtheden van groot belang. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een landsdekkend model ontwikkeld, RUDIFUN, om deze dichtheden te berekenen.

Met de RUDIFUN-data kunnen overheden, ruimtelijk onderzoekers, planologen en stedenbouwkundigen aan de slag voor onderzoek naar de samenhang tussen ruimtelijke dichtheden en menging van wonen met andere functies enerzijds en stedelijke dossiers als mobiliteit, leefbaarheid en vastgoedmarkt anderzijds. Ook kunnen met deze data toekomstige gebiedsontwikkelingen op basis van dichtheden en mate van functiemenging worden vergeleken met bestaande stukken stedelijk gebied.

Ruimtelijke dichtheid van bebouwing

Het Ruimtelijke Dichtheden en Functiemenging in Nederland (RUDIFUN) model geeft een indicatie van de dichtheid en morfologie van bebouwd gebied. Het geeft deze weer in onder andere de eenheden Floor-Space Index (FSI) en de Mixed Use Index (MXI). Deze eenheden zijn berekend op de schaal van bouwblok, buurt, wijk en gemeente. De kaart met de FSI geeft een indicatie van de ruimtelijke dichtheid van bebouwing. De MXI drukt de verhouding uit tussen wonen en werken. In de publicatie zijn de verschillende indexen en hun toepassingsmogelijkheden beschreven.

In de bijbehorende storymap is er voor de Metropoolregio Amsterdam met interactieve kaarten uitgewerkt hoe dichtbebouwd een wijk of gebied is en wat de verhouding is tussen wonen en andere functies.

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving (10 mei 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?