De zone was tegen de zin van verschillende partijen, die al eens naar de rechtbank in Rotterdam stapten en (gedeeltelijk) gelijk kregen. De rechtbank oordeelde dat de gevolgen voor de kleine groep bezitters van benzineauto’s niet in verhouding stonden met het doel dat de gemeente wil bereiken: schonere lucht. Maar de gemeente was het daar niet mee eens, en ging tegen de uitspraak in beroep bij de RvS.

 

Niet onevenredig

Ook een aantal belanghebbenden ging in beroep omdat zij de uitspraak juist niet ver genoeg vonden gaan. De RvS oordeelt nu juist anders dan de rechter: ‘De nadelige gevolgen van de milieuzone zijn niet onevenredig in verhouding met de daarmee te dienen doelen.’ Rotterdam moet nu laten weten vanaf welke datum de milieuzone daadwerkelijk wordt ingevoerd en gehandhaafd.

 

Geen boetes

Rotterdam gaat mensen die met een benzineauto van vóór juli 1992 de milieuzone inrijden nog niet beboeten. ‘Hoewel het verkeersbesluit direct weer van kracht is, wordt er nog niet gehandhaafd’, zegt de gemeente woensdag in reactie op de uitspraak van de Raad van State. De gemeente maakt zo snel mogelijk bekend vanaf welke datum de milieuzone feitelijk ingevoerd en gehandhaafd wordt. Verkeerswethouder Adriaan Visser: ‘De uitspraak van de Raad van State geeft een bevestiging van ons beleid om de luchtkwaliteit in de Rotterdamse binnenstad te verbeteren. Het is zaak het vonnis eerst zorgvuldig te bestuderen en de gevolgen in kaart te brengen. Het college zal hierover zo snel mogelijk de gemeenteraad en alle betrokkenen informeren.’ (ANP)

Bron: Binnenlands Bestuur (6 juni 2018)