‘Risico-inventarisatie Dienstenrichtlijn’ geeft duidelijkheid over risico’s gemeentelijke bestemmingsplannen

Afgelopen dinsdag is de ‘Risico-inventarisatie voor de Dienstenrichtlijn’ gepresenteerd op de jaarlijkse Provada in Amsterdam. Deze geeft antwoorden op vragen van gemeenten over de toepassing van de Dienstenrichtlijn, en wat dit voor hen betekent. Ook helpt het bepalen of een gemeente momenteel risico loopt met één van de bestemmingsplannen.

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat, het IPO en de VNG werken momenteel samen aan een landelijke handreiking Dienstenrichtlijn die in september 2019 gereed moet zijn.

De Dienstenrichtlijn verbindt voorwaarden aan het opnemen van vestigingsbeperkingen ten aanzien van dienstverleners (wat nu ook geldt voor detailhandel) in bestemmingsplannen. De reden daarvoor is dat de Dienstenrichtlijn is gebaseerd op het Europees uitgangspunt van een vrije interne markt en vrijheid van vestiging van dienstverrichters.

In Nederland zijn echter op veel plaatsen vestigingsbeperkingen opgenomen in bestemmingsplannen. Het betreft onder andere het uitsluiten van branches met een centrumfunctie zoals mode, speelgoed, huishoudelijke artikelen en supermarkten op bedrijventerreinen en woonboulevards. Het uitsluiten van deze branches op deze locaties is niet meer vanzelfsprekend als rekening wordt gehouden met de toepassing van de nieuwe Dienstenrichtlijn.

Om erachter te komen of een bestemmingsplan in strijd is met de Dienstenrichtlijn kunnen gemeenten een stappenplan doorlopen.

Kijk voor het stappenplan en meer informatie over de ‘Risico-inventarisatie Dienstenrichtlijn’ op www.retailland.nl/dienstenrichtlijn.

Bron: IPO.nl (4 juni 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?