Rijksadviseur Daan Zandbelt presenteert Dashboard Verstedelijking

BouwenGebiedsontwikkeling 24 oktober 2018

Rijksadviseur Daan Zandbelt heeft op 16 oktober het ‘Dashboard Verstedelijking’ gepresenteerd,  een instrument om op regionaal niveau en een generatie vooruit maatschappelijke meerwaarde van woningbouw inzichtelijk te maken. De centrale vragen in dit onderzoek zijn:  “Hoe levert de woningbouwopgave maatschappelijke meerwaarde? Waarom heeft het Rijk hier belang bij?”

Het aantal huishoudens in met name de stedelijke regio’s blijft voorlopig groeien. Verschillende prognoses voorspellen een bouwopgave van ca. 1 miljoen woningen voor de periode tot 2040. In de komende jaren is de bouw van circa 50.000 woningen per jaar nodig, maar de huidige productie loopt daar behoorlijk op achter.

Met de oplopende druk op de woningmarkt is onder ruimtelijk professionals het debat losgebarsten over waar we moeten gaan verstedelijken. Dit gaat dan vaak over binnen of buiten de stad bouwen – een vrij eenzijdig manier om grip te krijgen op de woningbouwopgave. Voor locatiekeuze is een veelzijdiger afwegingskader nodig.De woningbouwopgave is tenslotte niet alleen een doel op zich, maar vormt ook een middel om andere maatschappelijke doelen te bereiken. De locatiekeuze van woningbouw heeft effect op de economische vitaliteit, mobiliteitsgedrag, het versnellen van de energietransitie en de leefbaarheid van bestaande wijken. De vraag is op welke plekken het bouwen van nieuwe woningen de meeste maatschappelijke meerwaarde genereert.

Overheden en marktpartijen hebben echter maar beperkt inzicht in de verschillende directe en indirecte effecten van verstedelijking, met name als deze verder reiken dan de locatie en de tijdspanne van de ontwikkeling zelf.

Bron: College van Rijksadviseurs (16 oktober 2018)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?