Rijk zet meer druk op verduurzamen kantoren

Duurzaamheid 8 december 2020

Het gaat nog niet goed met de verduurzaming van kantoorgebouwen. Gemeenten krijgen daarom gezamenlijk 12,5 miljoen via het gemeentefonds als bijdrage voor toezicht en handhaving op de verduurzaming door gebouweigenaren.

Bouwbesluit

In het Bouwbesluit van 2012 werd afgesproken dat kantoorgebouwen van meer dan 100m2, die geen rijks- of gemeentelijk monument zijn, op 1 januari 2023 een energielabel C of hoger moeten hebben. Volgens schattingen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat in het in totaal om circa 62.000 kantoorgebouwen.

Label C

Maar vooralsnog schiet het niet op met die verduurzaming. Volgens de cijfers van RVO heeft eenderde van de kantoren, zo’n 21.000 in totaal, inmiddels een label C of beter. 12% van de kantoren heeft een label D of slechter, en van de meerderheid van de kantoren is nog geen enkel energielabel geregistreerd. Ook het vastgoed van gemeenten zelf volgt die lijn. Ook daar voldoet slechts een minderheid aan de eisen, zo bleek uit dit jaar nog uit een onderzoek van het Kadaster en Binnenlands Bestuur terwijl gemeenten vaak hogere duurzaamheidsambities hebben dan commerciële kantoorgebouweigenaren.

Optreden

Bovendien zijn gemeenten, soms via omgevingsdiensten, verantwoordelijk voor de handhaving van de label C-eis. Over twee jaar moet er opgetreden worden tegen gebouweigenaren die niet aan de eis voldoen, en dus ook niet aan het Bouwbesluit. Daarom trekt het rijk daar de komende tijd extra geld voor uit.

Onderzoek

Inmiddels wil ook het ministerie van Binnenlandse Zaken meer druk op het dossier zetten, om ervoor te zorgen dat er een inhaalslag wordt gemaakt. Heeft Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft opdracht gekregen om een onderzoek starten naar de knelpunten voor gebouweigenaren om te voldoen aan de labelplicht.

Bron: Binnenlands Bestuur (8 december 2020)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?