Reparaties Activiteitenbesluit en wijzigingen normen Activiteitenregeling gepubliceerd

De wijzigingen treden op 1 juli 2019 in werking. Het gaat  om redactionele correcties, verduidelijkingen, actualisatie van normen en het herstel van verwijzingen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. De wijzigingen zijn 20 en 29 mei 2019 gepubliceerd.

Wijzigingen Activiteitenbesluit

De wijzigingen van het besluit gaan om redactionele correcties, verduidelijkingen en het herstel van verwijzingen.

Naast het Activiteitenbesluit wijzigen delen van het Besluit omgevingsrecht. Hierbij gaat het vooral om wijzigingen in definities en vergunningplicht van bijlage I, onderdeel C.

Wijzigingen Activiteitenregeling

De wijzigingen van de regeling gaan over verwijzingen naar geactualiseerde NEN-normen en geactualiseerde PGS-richtlijnen. Ook zijn er redactionele correcties, verduidelijkingen, herstel van verwijzingen naar vernummerde artikelen en andere technische fouten.

Verder vervalt de aanwijzing van de Handreiking (co-)vergisten van mest als BBT document in de bijlage van de de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Officiële publicaties

Alle wijzigingen treden op 1 juli 2019 in werking.

Bron: InfoMil (12 juni 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?