Provincies willen maatregelen voor snellere energietransitie

Duurzaamheid 7 november 2017

Provincies, gemeenten en waterschappen hebben de Tweede Kamer opgeroepen om een aantal praktische maatregelen te nemen die de energietransitie kunnen versnellen. Het gaat om onder meer ruimere subsidieregelingen en aanpassing van wetgeving en regelgeving.

 

Vooruitlopen op bestuursakkoord

De lokale overheden, die al langer samen bezig zijn met initiatieven voor verduurzaming van Nederland, hebben Tweede Kamerleden een gezamenlijke brief gestuurd waarin aandacht wordt gevraagd voor praktische maatregelen en randvoorwaarden om sneller te verduurzamen. Er wordt nu bij de uitvoering vaak tegen belemmeringen aangelopen, deze kunnen door de Tweede Kamer alvast verholpen worden vooruitlopend op het nog te sluiten Bestuursakkoord, een Nationaal Klimaatakkoord of Klimaatwet.

Ruimere subsidieregeling
De gemeenten, provincies en waterschappen willen onder meer dat de stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) wordt verruimd. De subsidiepot moet groter, omdat CO2-opslag nu ook uit deze regeling wordt gesubsidieerd. Daardoor is er minder geld over voor windmolens en zonnepanelen. Het gevolg ervan is dat een toename hiervan minder wordt. Het geld moet ook beschikbaar worden voor andere innovatieve technieken die bijdragen aan de energietransitie.

Lappendeken aan regelgeving
De Elektriciteitswet moet ook zo snel mogelijk worden aangepast volgens decentrale overheden, omdat provincies nu gedwongen worden om initiatieven van projectontwikkelaars mogelijk te maken, ongeacht draagvlak van bewoners van het gebied waar het project plaatsvindt. Daarnaast maken de lokale overheden zich zorgen over de wetgeving voor energiebesparing door bedrijven. ‘Die onduidelijkheid zorgt voor uitstel van het nemen van maatregelen. Harmoniseer de regelgeving en maak er een gezamenlijke strategie van Rijk, provincies en gemeenten van’, zo schrijven ze in de brief.

Bron: Binnenlands Bestuur

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?