Volgens een nieuwe landelijke regeling kunnen gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en Staatsbosbeheer de helft van de kosten terugkrijgen.

Driekwart
De provincie gaat verder en verhoogt dat percentage tot 75 procent, met een maximum van 24.999 euro. Tot 2023 wordt daarvoor twee ton extra uitgetrokken.

Terugwerkende kracht
Particuliere grondeigenaren krijgen op basis van de landelijke richtlijnen al 100 procent vergoed. In een mededeling aan het Limburgs Parlement meldt gedeputeerde Robert Housmans (PVV) dat tot 1 december een aanvraag kan worden gedaan voor de nieuwe subsidieregeling drugsafval Provincie Limburg. Dat kan met terugwerkende kracht voor het opruimen van drugsafval in 2019 en de eerste helft van 2020.

Rijkssubsidie
Uit de mededeling van gedeputeerde Housmans blijkt dat het ministerie voor Veiligheid en Justitie tot 2024 jaarlijks één miljoen beschikbaar stelt als compensatie voor de kosten van het opruimen van drugsafval. Dat bedrag wordt in de vorm van een subsidieregeling verdeeld onder de provincies. Het gaat om gemaakte kosten voor het afvoeren en verwijderen van het drugsafval en/of verontreinigd oppervlaktewater en het saneren van verontreinigde bodem.

Snelheid belangrijk
Gedeputeerde Housmans wijst op de onveilige situaties, gezondheidsrisico’s en bodemverontreiniging door de dump van drugsafval. Hij noemt het daarom van belang dat drugsafval snel wordt opgeruimd. De subsidieregeling is in zijn ogen meer dan noodzakelijk, omdat het opruimen tot hoge kosten kan leiden voor de grondeigenaar.

Partner van gemeente
Dat de provincie overheden extra financieel ondersteunt, past volgens Housmans bij de Veiligheidsagenda van de provincie. Eén van de drie speerpunten daarin is bijdragen aan een veilig buitengebied.

“Dumpingen van drugsafval is iets waar geen gemeente op zit te wachten. Door onze extra bijdrage willen we aangeven dat we partner zijn van de gemeente bij het opruimen ervan. En via de Veiligheidsagenda willen we samen met onze partners die dumpingen ook proberen tegen te gaan”, aldus Housmans.

Bron: 1Limburg.nl (7 juni 2020)