Provinciale regels stikstof nu al in de prullenmand

BouwenNatuur 14 oktober 2019

De nieuwe stikstofregels van de provincies zijn in Friesland en Drenthe alweer door de papierversnipperaar gehaald. Gemeenten zagen er van meet af aan weinig in. De vergunningverlening zou door dit nieuwe beleid niet op gang komen.

‘We hebben achteraf geconstateerd dat er licht zit tussen de vastgestelde beleidsregels en rijksbeleid zoals verwoord in de Kamerbrief,’ aldus CDA-gedeputeerde Henk Jumelet maandag tegenover ongeveer duizend protesterende boeren in Assen. ‘We hebben in ons collegeprogramma, voor wat betreft de landbouw, nadrukkelijk aangegeven dat we geen extra regels bovenop de landelijke regels leggen. Dat lijkt nu wel het geval.’

Belangen in balans gediend

Het afserveren van de beleidsregels die afgelopen vrijdag het licht zagen, moet extra tijd bieden. ‘Zodat we kunnen uitzoeken hoe we als één overheid, Rijk en provincies, kunnen komen tot eenduidige beleidsregels. We weten dat we voor een grote uitdaging staan met elkaar in dit land om het stikstofprobleem op te lossen. De huidige situatie is geen goed begin.’ Jumelet maakte duidelijk niet uit te zijn op een conflict met de getergde boeren: ‘Uitgangspunt moet zijn dat de belangen van boeren, bedrijfsleven en natuur in balans gediend worden.’

Gemeenten lieten eerder al weten dat ze niet veel vertrouwen hebben in de nieuwe aanpak van het Rijk en de provincies. De vergunningverlening dreigt hierdoor te verzanden in langdurige en dure procedures, zo waarschuwde de VNG. Lokale én regionale overheden vinden zichzelf de aangewezen partij om het beleid te bepalen.

Bron: Gemeente.nu (14 oktober 2019)

Meer informatie? Zie de cursus ‘Vergunningverlening na de PAS

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?