Programma Aardgasvrije Wijken publiceert voortgangsrapportage

Bouwen 29 januari 2020

Voor het eerste congres Aardgasvrije Wijken informeerde minister Knops de Tweede Kamer over de voortgang van het programma. Alle onderwerpen uit de voortgangsbrief Programma Aardgasvrije Wijken kwamen tijdens het congres aan bod, zoals betaalbaarheid, technische oplossingen en het betrekken van bewoners.

Bevindingen van de 27 proeftuinen

In de afgelopen maanden heeft het programmateam gesproken met wethouders en projectleiders van de 27 proeftuingemeenten die op 1 oktober 2018 van start zijn gegaan. Een samenvatting van de bevindingen van deze gesprekken staan in de Rapportage Reflectieve Monitor 2019. De ervaringen van de 27 proeftuinen dienen als ‘vliegwiel’ voor andere gemeenten. De leerervaringen van deze voorlopers worden meegenomen in het Kennis- en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken.

Op weg naar een concreet aanbod voor bewoners

De rapportage laat zien dat alle proeftuingemeenten actief aan de slag zijn gegaan. Gemeenten vinden het belangrijk om een doordacht en doorgerekend aanbod te doen aan bewoners en gebouweigenaren. Daar komt veel bij kijken. De meeste gemeenten verwachten in 2020 tot een aanbod te komen waarin staat hoe de woningen en gebouwen verduurzaamd kunnen worden en wie wat betaalt. Enkele gemeenten zijn in 2019 al gestart met de uitvoering.

Passende regierol

Bewoners en gebouweigenaren vinden persoonlijk en laagdrempelig contact met de gemeente belangrijk. Daarom is het proces om samen met de wijk en alle betrokkenen tot een passende oplossing te komen intensief. Ook intern hebben gemeenten tijd nodig om integrale projectteams samen te stellen en rol van de gemeente en de gemeenteraad uit te werken.

Er zijn grote verschillen in de aanpak en voortgang per gemeente. De diverse soorten wijken vragen om maatwerk. Het type bebouwing en de beschikbaarheid van duurzame warmte spelen een rol, maar er zijn ook andere factoren. Bijvoorbeeld of de gemeente in een groeiende of krimpende regio ligt en welke sociaal-economische opgaven in de wijk spelen.

De gespreksverslagen per gemeenten worden op korte termijn gepubliceerd. Later in 2020 volgen nog een kwantitatieve monitor, een wetenschappelijke analyse en een analyse van signalen en inzichten van buiten het programma.

Bron: Rijksoverheid.nl (22 januari 2020)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?