Proefprojecten WKB: dit kun je als gemeente doen!

Bouwen 26 november 2019

Richting de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen moet er veel worden geoefend om zowel aanvrager, bouwer, Kwaliteitsborger als ook gemeenten te laten ervaren en te laten leren wat er gaat veranderen in rol en proces. In het bestuursakkoord staat dat het streven is om minimaal voor inwerkingtreding van de wet 10% van alle aanvragen in gevolgklasse 1 als proefproject te gaan uitvoeren. En dan over het hele land en in de totale scoop van gevolgklasse 1. Dit is enorme uitdaging, maar gemeenten staat niets in de weg om de deur wagenwijd open te zetten om aanvragers die proefprojecten willen gaan uitvoeren te ontvangen. Met de vaststelling van het bestuursakkoord hebben alle colleges van Burgemeester en Wethouders via de VNG ook ingestemd met het actief gaan uitvoeren van het implementatietraject inclusief het meewerken aan de proef projecten.

Wij geven dan ook graag een paar tips om het aanvragen van een bouwaanvraag als proefproject te stimuleren.

Tip 1. Benoem in een vooroverleg de mogelijkheid om het bouwproject als proefproject te kunnen uitvoeren, en wijs de opdrachtgever de weg naar een Kwaliteitsborger of instrument. Daarbij kan worden verwezen naar de website www.stichtingibk.nl waar onder de noemer ‘welke instrumenten zijn er (in ontwikkeling’ gezocht kan worden naar een instrument om een proefproject mee te gaan uitvoeren. Daarnaast komt de VNG en BZK binnenkort met meer communicatiemiddelen om dit te faciliteren.

Tip 2. Maak het uitvoeren van een proefproject aantrekkelijk door legeskorting voor proefprojecten in de legesverordening op te nemen, of door een gemeentelijk project te gaan uitvoeren onder de noemer ‘proefprojecten Wkb’ waar met een te oormerken budget een aanvrager kan worden gestimuleerd een proefproject te gaan uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn een gemeente die 40% legeskorting geeft op proefprojecten of een gemeente die een bedrag heeft beschikbaar gesteld om proefprojecten te stimuleren door deels de kosten van de Kwaliteitsborger te betalen.

Tip 3. Probeer ook kleine projecten als proefproject te laten uitvoeren. Hier zal een legeskorting van een aantal procenten op een heel laag totaalbedrag aan leges niet direct helpen. Wat voor deze projecten wel kan helpen is om met de aanvrager en zijn bouwer in gesprek te gaan over de voordelen zoals later beschikbaar moeten zijn van tekeningen en berekeningen en als de Kwaliteitsborger zijn werk goed doet, een reductie van faalkosten die aanzienlijk hoger kan uitpakken dan de totale leges voor dat bouwproject.

Tip 4. Neem voor vragen over proefprojecten contact op met het implementatieteam van de VNG. Dit zijn:

Zij kunnen u op weg helpen, u adviseren, en zij houden in uitvoering zijnde proefprojecten bij.

Voor alle documenten over de spelregels, het verlenen van de vergunning voor een proefproject en de werking van het stelsel verwijzen wij u naar www.stichtingibk.nl

Bron: BWTinfo.nl (19 november 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?