Primeur: Utrecht mag ‘gasklevers’ hun gas ontzeggen

Duurzaamheid 26 februari 2020

Dankzij een recente aanpassing van de Crisis- en Herstelwet kan Utrecht als eerste Nederlandse gemeente burgers uiteindelijk dwingen van het gas af te gaan. Het gaat om een pilot in het Programma aardgasvrije wijken onder 4.400 woningen in de wijk Overvecht-Noord.

Artikel 7ag

Utrecht wil in 2050 geheel aardgasvrij zijn. Om die doelstellingen te kunnen halen, moet in 2030 een derde deel van de stad van het gas af zijn, waaronder Overvecht-Noord. Van de achtduizend woningen in deze wijk zijn er bijna 4.400 die alleen nog voor het koken van aardgas afhankelijk zijn en hun overige energie van een warmtenet betrekken. De bewoners van die 4.400 woningen kan de gemeente dankzij artikel 7ag van de Crisis- en Herstelwet via een Algemene maatregel van Bestuur straks dwingen het gas op te geven.

Zo weinig mogelijk
Volgens gemeentewoordvoerder Matthijs Keuning gaat het om een ultimum remedium dat Utrecht liever niet wil inzetten. ‘Bewoners krijgen de tijd om over het aanbod na te denken. Het is denkbaar dat een beperkt aantal bewoners niet op het aanbod ingaat. Om te voorkomen dat voor dit beperkte aantal de kookgasleidingen toch moeten worden vervangen – wat zeer kostbaar is en vanaf 2030 onnodig omdat de leidingen dan sowieso verwijderd moeten worden – bestudeert de gemeente de mogelijkheid om onder voorwaarden geen kookgas meer te laten leveren.’

Redelijk alternatief
Hier is de wettelijke regeling voor in voorbereiding via de Crisis- en herstelwet. ‘We willen mensen een redelijk alternatief bieden’, stelt Keuning. ‘Inwoners  kunnen volledig worden ontzorgd en moeten er financieel niet op achteruit gaan. Maar we moeten er rekening mee houden dat niet iedereen op het aanbod ingaat. Voor dit soort gevallen heb je nu een stok achter de deur.’

Corporaties
De 4.400 woningen in Overvecht-Noord zijn merendeels in handen van corporaties, een klein deel is particulier bezit. Hoewel de uiterste afsluittermijn nog tien jaar weg is, zullen de gasstellen van deze 4.400 woningen uiterlijk in 2024 worden vervangen, omdat Stedin met het onderhoud niet kan wachten tot 2030.

Vijftal gasklevers
De discussie over uitbreiding van de gemeentelijke instrumenten in de energietransitie laaide afgelopen najaar op. Toen bleek dat voor een vijftal hardnekkige ‘gasklevers’ in de Purmerendse wijk Overwhere, eveneens onderdeel van het Programma aardgasvrije wijken, een nieuw gasnet-light moest worden aangelegd. Dit terwijl de gemeente alle kosten van de energieverandering op zich nam en desgewenst ook de noodzakelijke aanpassingen in de woning verzorgde.

Aanbod rond
Deze maand ontvingen de bewoners van de 4.400 woningen in Overvecht-Noord een brief over het voornemen van Stedin, de gemeente en woningcorporaties Bo-Ex, Mitros en Portaal. Voor deze zomer verwachten de partijen het aanbod rond te hebben dat aan de bewoners kan worden gedaan. Dan kan door de Utrechtse raad, na consultatie van alle betrokken partijen, besloten worden of de aanpak wordt doorgezet. Eind 2022 verwacht Utrecht in beeld te hebben wie vrijwillig op elektrisch koken overgaat. Vanaf 2023 kan dan de Crisis- en Herstelwet worden ingezet voor de weigeraars, mocht dat nodig zijn. Zo kan vervanging van gasleidingen vanaf 2024 worden voorkomen.

Bron: Binnenlands Bestuur (21 februari 2020)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?