Planschadevergoeding wordt iets royaler

Grondbeleid 11 maart 2019

Burgers die hun vastgoed in waarde zien dalen door ruimtelijke ontwikkelingen kunnen pas een vergoeding krijgen wanneer het meer is dan 4% van die waarde. Dat heeft de Tweede Kamer donderdag besloten. In veel gemeenten bestond de vrees dat een lager percentage de uitvoerbaarheid van de Omgevingswet zou torpederen.

Standaardforfait

De Tweede Kamer stemde donderdag over een aantal amendementen en moties op de nieuwe wet. Verschillende partijen in de Kamer vonden de plannen van minister Ollongren (BZK) waarin het standaardforfait op 5% stond oneerlijk of te ver gaan voor gedupeerden van waardevermindering door ruimtelijke ontwikkelingen. Zij hebben dan (financieel) last van ontwikkelingen waar een ander winst uit behaalt. Ze wilden het forfait terugbrengen naar ‘ten minste 2%’, met als mogelijke effect dat in meer situaties planschade moet worden betaald.

Claim

Maar beleidsmakers, bestuurders en ontwikkelaars vrezen dat met zo’n open regeling en lager percentage nieuwe plannen nauwelijks meer van de grond komen, en worden vernieuwende initiatieven in de kiem gesmoord. Bovendien zou een motie van SGP-kamerlid Bisschop de druk nog vergroten: hij pleitte ervoor om de planschade al toe te kennen bij het vaststellen van de plannen, in plaats van het schademoment te leggen bij het verlenen van de vergunning. ‘Dan kan planschade worden geclaimd voor alle theoretische ontwikkelingen, voordat er ook maar één initiatief van de grond is gekomen,’ betoogde Jean-Paul Hageman, wethouder in Hulst, begin deze week op de website van Binnenlands Bestuur. Tegenstanders van de amendementen denken bovendien dat er op die manier een nieuwe juridische route ontstaat om bouwplannen tegen te houden.

Compromis

De minister en de Tweede Kamer vonden elkaar donderdag in een compromis. Het forfait wordt een procentje lager, maar wel vast: 4%. De motie van Bisschop werd verworpen.

Bron: Binnenlands Bestuur (11 maart 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?