Veranderingen in het vakgebied Planeconomie

Voor planeconomen is het vakgebied de laatste jaren veel veranderd. Bij de actuele sturing op ruimtelijke vraagstukken speelt de kennis van de markt rond geld, grond en gebiedsontwikkeling nieuwe stijl een belangrijke rol. Het vraagt om een structureel andere manieren van denken en rekenen dan de oude sturingsmodellen. In de leergang Basis planeconomie en financiele regie bij gebiedsontwikkeling leert u alle over deze nieuwe werkwijze. We bieden actuele kennis om te rekenen met bijvoorbeeld kosten, opbrengsten, ruimtegebruik, rente en inflatie, inkooptechniek en uitgifteprijsmethoden. Ook wordt onder andere ingegaan op risicomanagement, ontwikkeltrajecten en fiscaliteit.

Basiscursus Planeconomie

Er wordt weer volop gebouwd in Nederland. Plannen die tijdens de crisis stil stonden, worden nu weer opgepakt. Voor gemeenten is het belangrijk om te weten welke kosten ze kunnen verhalen op de ontwikkelaars. De Basiscursus Planeconomie geeft inzicht in de inhoudelijke en financiële principes en kaders van de planeconomie. Eerst krijgt u onder meer een inleiding in de vastgoedeconomie. Op de tweede dag gaat u aan de slag met de financieel economische planbegeleiding. De laatste module van de cursus gaat over risicomanagement.

Leergang 'Basis planeconomie en financiele regie bij gebiedsontwikkeling'

De woningbouw trekt in sommige regio’s flink aan. Tegelijkertijd zien we een enorme leegstand bij kantoren. De markt van winkelvastgoed en bedrijventerreinen is nog grillig. Veel binnenstedelijke locaties vragen om omzetting naar nieuwe functies. Maar wie gaat dat betalen? Met deze leergang krijgt u basiskennis en- vaardigheden om gebiedsontwikkelingen financieel te doorgronden en in de hand te houden. Bij de actuele sturing op ruimtelijke vraagstukken speelt de kennis van de markt rond geld en grond en gebiedsontwikkeling nieuwe stijl een belangrijke rol.

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?