Zoek resultaten voor pas

De Coronacrisis heeft gevolgen voor de manier waarop overheden inwoners en andere belanghebbenden kunnen betrekken bij besluitvorming. In een aantal weken is de zoektocht naar mogelijkheden om burgers op digitale wijze bij het reilen en zeilen van de overheid te betrekken in een stroomversnelling geraakt. Die zoektocht leidde tot veel praktische vragen, zoals: Hoe kun je […]

Lees meer

In zijn crisiscollege vraagt Jos Gadet, hoofdplanoloog bij de gemeente Amsterdam, om meer aandacht voor aantrekkelijke openbare ruimte in onze steden. Dat dit de aanjager van onze kenniseconomie is staat buiten kijf en de coronacrisis onderstreept dit nog maar eens. De slechtst denkbare reactie op de coronacrisis zou zijn om van koers te veranderen en […]

De kranten staan er bol van. Het is extreem droog voor de tijd van het jaar. Zeker op de hoge zandgronden. Daar zijn de boeren intussen begonnen met het beregenen van hun akkers en geldt er een alarmfase voor bosbranden. Drinkwaterbedrijf Vitens leverde in de eerste twee weken van april al een miljard liter drinkwater […]

Lees meer

De internetconsultatie van de Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet, een uitwerking van de Aanvullingswet natuur, is gestart. Iedereen die dat wil, kan tot en met 11 juni reageren op het concept van deze regeling. Daarnaast hebben Carola Schouten en Stientje van Veldhoven antwoord gegeven op Kamervragen over de Aanvullingswet natuur en het Aanvullingsbesluit natuur. Daarmee zijn weer […]

Lees meer

“Er zijn nieuwe schoenen toegevoegd aan de gereedschapskist, terwijl de oude schoenen niet zijn weggegooid, maar juist gepoetst.” Zo vat Frits Dinkla, projectleider gebiedsontwikkeling bij Rho Adviseurs, de gevolgen van de nieuwe Aanvullingswet Grondeigendom samen. Wat is er gebeurd? Op 10 maart heeft de Eerste Kamer de Aanvullingswet Grondeigendom (AWG) aangenomen. Daarmee is één van […]

Lees meer

Het Klimaatakkoord gaat vooral over de vervanging van aardgas door iets anders en CO2- besparing in de gebouwde omgeving. Uiterlijk in 2050 moeten zeven miljoen woningen en één miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Een enorme opgave waarvoor in het […]

Door de komst van de Omgevingswet (OW) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat er heel veel veranderen binnen het VTH domein van gemeenten en Omgevingsdiensten. Waar nu de focus veelal ligt op het te nemen besluit voor een aangevraagde vergunning kan deze focus veel meer komen te liggen op het werken naar […]

Lees meer

19 mrt 2020 – Een miljard euro is er beschikbaar om de woningbouw vlot te trekken. Wouter Schilperoort, directeur Programma Woningbouw, vertelt wat de criteria voor gemeenten zijn om hier gebruik van te maken, maar ook waar het geld expliciet níet voor bedoeld is. “We focussen op projecten waar onze bijdrage het verschil maakt.” “Wij hebben […]

Lees meer

Met de Omgevingswet krijgt de gemeenteraad een andere positie. Er valt straks veel te kiezen. Maar raadsleden zijn nog niet voorbereid op de nieuwe spelregels van de ruimtelijke ordening. Twee direct betrokkenen aan het woord. Voorzitter Bahreddine Belhaj van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden windt er geen doekjes om. Hij vindt dat zijn achterban door […]

Zolang er geen grote aantallen nieuwe woningen bij komen, zal een groot deel van de Nederlandse huishoudens problemen houden met het vinden van een passende woning of met het betalen daarvan. De huidige beleidsinstrumenten van huurtoeslag en inkomensplafonds dragen niet bij aan een echte oplossing van deze problemen. Dat constateert het Planbureau voor de Leefomgeving […]

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?