Zoek resultaten voor pas

Wederopbouwwijken zijn in potentie erg geschikt voor het collectief opwekken en gebruiken van duurzame elektriciteit dankzij de doorgaans gunstige bezonning en hoeveelheid dakoppervlak. Dit vergt echter samenwerkingsconstructies, die vooral voor particuliere huishoudens complex zijn. Naoorlogse woonwijken vormen het overgrote deel van de Nederlandse woningvoorraad. De eerste grote uitbreidingswijken werden tijdens de wederopbouwperiode tussen 1945 en […]

Lees meer

De energietransitie vereist forse groei van het aantal zonnepanelen. Het beleid is dat ze op daken en in stedelijk gebied komen. Maar vooral in het buitengebied schieten ze als paddenstoelen uit de grond. Tientallen initiatieven Het Nederlandse landschap kleurt de komende jaren zwart en blauw van de zonnepanelen. Een willekeurige greep. Het Brabantse Sint Anthonis […]

Lees meer

Ruim 10.000 bedrijven hebben zich voor 2008 aangemeld voor de Bedrijvenregeling. Omdat de regeling per 2025 wordt beëindigd is deze per 1 juli 2017 geoptimaliseerd. Zo kunnen zoveel mogelijk van de oorspronkelijke aanmelders er nog gebruik van maken. Rijkswaterstaat Bodem+ heeft de Handleiding Bedrijvenregeling en informatie op haar website geactualiseerd, zodat decentrale overheden en bedrijven […]

Lees meer

Gemeenten moeten vanaf 1 januari 2019 meer gedetailleerde berekeningen maken van de concentratie fijnstof bij veehouderijen. Dat blijkt uit een voorgenomen wijziging van de regelgeving van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Van Veldhoven wijzigt de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl). Dit heeft gevolgen voor gemeentelijke besluiten zoals het verlenen van een omgevingsvergunning milieu, […]

Lees meer

Klimaatadaptatie leeft, maar leidt nog niet. Dat is de belangrijkste conclusie die getrokken kan worden uit de klimaatscan uitgevoerd door AT Osborne. De klimaatscan test gemeenten op een zestal aspecten die gezamenlijk de integratie van klimaatadaptatie binnen gemeenten beoordelen. De scan is in 2015 voor het eerst uitgevoerd en herhaald in 2017. Op alle vlakken […]

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is niet controversieel verklaard. Dat is zojuist in de Eerste Kamer afgesproken, meldt een woordvoerder van de senaat. Bouwend Nederland en Vereniging Eigen Huis wilden dat de Eerste Kamer de wet pas in behandeling zou nemen, zodra er een nieuwe regering is. Tal van andere organisaties in en om […]

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?