Zoek resultaten voor pas

Klimaatadaptatie leeft, maar leidt nog niet. Dat is de belangrijkste conclusie die getrokken kan worden uit de klimaatscan uitgevoerd door AT Osborne. De klimaatscan test gemeenten op een zestal aspecten die gezamenlijk de integratie van klimaatadaptatie binnen gemeenten beoordelen. De scan is in 2015 voor het eerst uitgevoerd en herhaald in 2017. Op alle vlakken […]

Woningcorporaties in Gelderland en Noord-Brabant werken al met de plaatselijke brandweer samen om woningen en gebouwen brandveiliger te maken. Branchevereniging voor woningcorporaties Aedes meldt dit en wil de ervaring binnen deze regio’s gebruiken voor samenwerking met andere regio’s. Door de bouwbesluiten van 2003 en 2012 zijn er al grote stappen gemaakt volgens Ronald van Londen […]

Gemeenten verkopen meer grond

Grondbeleid Geplaatst op 23 november 2017

De gemeentelijke grondverkopen zijn over de eerste negen maanden van dit jaar met ruim een kwart gestegen naar 1,3 miljard euro. Het resultaat van gemeentelijke grondexploitaties is 5,6 procent hoger dan over dezelfde periode in 2016. Dat blijkt uit onderzoek van OTB Delft naar de bouwgrondexploitaties van gemeenten in het derde kwartaal van 2017. Ongeveer […]

Lees meer

Transformatie van winkels, kantoren en fabriekspanden heeft in 2016 in totaal ruim 8.000 nieuwe woningen opgeleverd, het hoogste aantal in de afgelopen vijf jaar. Eindhoven was vorig jaar koploper transformeren met 785 woningen, zo’n 40 procent van de in 2016 in de gemeente gerealiseerde woningproductie. Ook in  Amsterdam (585) en Den Haag (485) ontstonden zo […]

Provincies, gemeenten en waterschappen hebben de Tweede Kamer opgeroepen om een aantal praktische maatregelen te nemen die de energietransitie kunnen versnellen. Het gaat om onder meer ruimere subsidieregelingen en aanpassing van wetgeving en regelgeving.   Vooruitlopen op bestuursakkoord De lokale overheden, die al langer samen bezig zijn met initiatieven voor verduurzaming van Nederland, hebben Tweede […]

Lees meer

De tool voor de Zelfevaluatie Kwaliteitscriteria is vanaf 1 december 2017 niet meer beschikbaar. Hiermee komt een einde aan de gebruiksmogelijkheden van de VTH-tool. InfoMil raadt u daarom aan om voor 1 december 2017 een rapportage te maken van de eigen gegevens. Na deze datum is het niet meer mogelijk. De helpdesk van InfoMil kan u zo nodig helpen met […]

Lees meer

Soundtrackcity onderzoekt samen met het Centre for Urban Studies van de Universiteit van Amsterdam en een groep betrokken bewoners hoe geluid een positieve bijdrage kan leveren aan het verblijfsklimaat in de stad. Om dat op een zinvolle manier te doen en omdat zij een methode van werken willen ontwikkelen die in de toekomst in meer […]

Het omgevingsbeleid staat in de steigers. Dat beleid voegt voorheen gescheiden beleidssectoren als ruimtelijke ordening, natuur en milieu samen. Er komt een Omgevingswet, en op de ministeries wordt hard gewerkt aan een Omgevingsvisie. Maar het nieuwe omgevingsbeleid dreigt een technocratische exercitie te worden, stelt Ries van der Wouden in de PBL policy brief ‘Omgevingsbeleid op […]

2Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door de opleidingsbedrijven van Freia Holding b.v. en zijn van toepassing op overeenkomsten waarin één of meerdere van deze opleidingsbedrijven “opdrachtnemer” is/zijn. De opleidingsbedrijven van Freia Holding zijn NIVE Opleidingen, Horizon Training & Ontwikkeling, Geoplan, Freia Trainingen, IBO Qualified Business School, AOG School of Management, Comenius en TSM Business School. […]

Privacyverklaring van Geoplan (onderdeel van Freia Holding B.V.) In deze privacyverklaring legt Geoplan, gevestigd te (3833 AC) Leusden aan de Heiligenbergerweg 5 met KvK-nummer 33242907 (hierna “Geoplan”), uit welke persoonsgegevens Geoplan verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is. Algemeen Geoplan respecteert de privacy van alle bezoekers van […]

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?