Over­zichts­uit­spraak over re­la­ti­vi­teits­ver­eis­te in het om­ge­vings­recht

Omgevingsrecht algemeen 18 november 2020

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 11 november 2020 een zogenoemde overzichtsuitspraak gedaan over de toepassing van het relativiteitsvereiste in het omgevingsrecht. Met de overzichtsuitspraak geeft de Afdeling bestuursrechtspraak meer duidelijkheid over de manier waarop zij het relativiteitsvereiste toepast in haar uitspraken over bijvoorbeeld bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.

Relativiteitsvereiste

Het relativiteitsvereiste staat in artikel 8:69a van de Algemene wet bestuursrecht. Het houdt kort gezegd in dat een appellant in een (hoger)beroepsprocedure alleen met succes een beroep kan doen op een norm, als deze norm bedoeld is om zijn of haar belangen te beschermen. Bij de toepassing van het relativiteitsvereiste gaat het om de relatie tussen het gestelde belang en het beschermingsbereik van de norm waarop een beroep wordt gedaanDe Afdeling bestuursrechtspraak behandelt in de uitspraak eerst de rechtspraak over de verschillende belangen die appellanten kunnen inroepen. Het mag bijvoorbeeld alleen gaan om een eigen belang, en niet dat van een ander of een algemeen belang. Vervolgens stelt de Afdeling bestuursrechtspraak haar rechtspraak over de verschillende normen in het omgevingsrecht aan de orde. Hierbij gaat zij in op de belangen die deze normen beogen te beschermen. Het gaat dan bijvoorbeeld om normen uit de Wet ruimtelijke ordening, de Wet natuurbescherming en de Wet geluidhinder.

Nederland, Nootdorp 12 juli 2011. Bouwprojecten .

Concrete zaak

In de overzichtsuitspraak wordt niet alleen de rechtspraak over het relativiteitsvereiste op een rijtje gezet; er wordt ook uitspraak gedaan in een concrete zaak. De zaak gaat over de bezwaren van een omwonende tegen het bestemmingsplan ‘Twiske Zuid II’ van de gemeente Amsterdam. Dat bestemmingsplan maakt 157 nieuwe woningen mogelijk op twee voormalige bedrijventerreinen in het noorden van Amsterdam. De omwonende vreest dat de toekomstige bewoners van de nieuwe woningen last zullen hebben van geluidhinder en verminderde luchtkwaliteit. Bij een aantal van de bezwaren komt het relativiteitsvereiste aan de orde.

Overzichtsuitspraken

Dit is de zevende keer dat de Afdeling bestuursrechtspraak een overzichtsuitspraak doet. Eerder deed zij overzichtsuitspraken over onder meer planschade en woningsluitingen na een drugsvondst. Alle uitspraken zijn te lezen via de overzichtspagina(opent in nieuw venster)(verwijst naar een andere website) op onze website.

Bron: Raad van State (11 november 2020)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?