Overgang naar Omgevingswet moet budgetneutraal

Omgevingswet 30 september 2020

Gemeenten werken hard aan de transformatie naar de Omgevingswet, maar maken zich zorgen over de kosten van de invoering van de wet. Die zijn hoger dan het ministerie van Binnenlandse Zaken oorspronkelijk schatte. De ledenvergadering van de VNG nam vrijdag een motie aan waarin een budgetneutrale overgang naar de Omgevingswet centraal staat.

Kosten

Het gaat de gemeenten daarbij niet alleen om de kosten van de invoering. Ze vragen zich ook af of de genoemde baten van de Omgevingswet, zoals het besparen op ambtelijke capaciteit doordat er minder vergunningen hoeven te worden aangevraagd, opwegen tegen de extra kosten die gemeenten moeten maken. Ze willen die extra kosten niet ten laste laten komen van de eigen inwoners en bedrijven, en het ontbreekt gemeenten om ruimte in de begroting te vinden om die extra financiële lasten op te vangen.

Inventarisatie

In de motie, die de gemeente Noord-Oostpolder samen met zeven andere gemeenten indiende, wordt de VNG opgeroepen om bij gemeenten te inventariseren welke financiele gevolgen de Omgevingswet heeft. Als dat onvoldoende is, dan moet het rijk met extra middelen over de brug komen. Een grote meerderheid van de aanwezige gemeenten steunde de motie. Ook de VNG zegt zich zorgen te maken over de betaalbaarheid van de Omgevingswet, maar wilde de financiële discussie met het rijk in eerste instantie nog niet voeren zonder voldoende onderbouwing.

Bron: Binnenlands Bestuur (28 september 2020)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?