Over ons

Geoplan is in 1978 opgericht als samenwerkingsverband van universiteiten, overheid en maatschappelijke belangenorganisaties. In 2008 werd Geoplan overgenomen door Freia. Freia is een dynamisch netwerk van opleidings- en trainingsbedrijven.

Freia heeft naast Geoplan ook opleidingsbedrijven als AOG School of Management, Horizon Training & Ontwikkeling, IBO Business School, Comenius Leergangen, NIVE Opleidingen, TSM Business School, Van Harte & Lingsma en Fitch. Freia brengt daarmee de expertise van al haar bedrijven binnen het bereik van haar klanten.

Geoplan, uw opleider omgevingsrecht

Geoplan is op de hoogte van de (nieuwe) wetten, regels, ontwikkelingen en actualiteiten in het werkgebied Milieu en Ruimtelijke Ordening. De expertise van Geoplan ligt in het duiden van die kennis en in het begrijpelijk aanreiken van handvatten om die kennis op de best mogelijke manier te gebruiken. Geoplan doet dat, door het aanbieden van vakinhoudelijke cursussen, gegeven door vakdocenten uit de praktijk.

Geoplan volgt de markt op de voet en kent de doelgroep

Het onderscheidend vermogen van Geoplan ligt bij de kennis van markt en doelgroep, de hoge beoordeling door cursisten en de actuele productontwikkeling in combinatie met vakdocenten uit de praktijk.

Kenmerkend voor alle cursussen is de combinatie van praktijkgerichtheid en de laatste theoretische inzichten. Hierbij staat een simpele filosofie centraal: de kennisoverdracht dient op een zodanige manier plaats te vinden dat de deelnemer er in zijn of haar werk daadwerkelijk mee aan de slag kan gaan. Daarom verwerkt Geoplan in zijn cursussen vaak interactieve werkvormen zoals workshops, rollenspelen en (thuis)opdrachten, gecombineerd met intensieve begeleiding en relevant ondersteunend cursusmateriaal.