Visie en missie

Onze Visie
Wet- en regelgeving en de rol van overheden zijn constant aan verandering onderhevig. De toenemende complexiteit van de samenleving, veranderende wet- en regelgeving en de implicaties daarvan op de maatschappij, maken het  voor professionals steeds moeilijker om zelf een weg hierin te vinden.

In de visie van Geoplan dragen cursussen, zowel op het gebied van kennis als op de praktische benadering , bij aan een beter begrip en effectievere toepassing van wetten en regels. In de visie van Geoplan zijn mensen die werken met wet- en regelgeving stukken efficiënter als zij ondersteuning krijgen bij het duiden en toepassen van de geldende wetten en regels.

Onze Missie
Professionals helpen bij het interpreteren van de geldende wetten en regels binnen het omgevingsrecht en het toepassen daarvan in de eigen praktijk.

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?