Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Freia Holding, het moederbedrijf van Geoplan, heeft op 16 januari 2018 een Basis MVO-rapport gepubliceerd in het FIRA Platform. Via deze link kunt u ons MVO rapport inzien, inclusief scorecard.

FIRA is een verificatie-bureau en verifieert MVO-prestaties van bedrijven en instellingen. Het FIRA Platform is een online register waar bedrijven hun prestaties zichtbaar maken aan klanten. Het platform sluit nauw aan bij internationale normen op het gebied van duurzaamheid zoals ISO 26000, AA1000 en GRI.

Wij hebben het FIRA Platform gekozen om actief ons MVO-programma transparant te maken. Het FIRA Platform is een platform waar bedrijven hun duurzaamheidsstrategie ontwikkelen en direct alle resultaten én toekomstplannen zichtbaar maken. De principes en de kernthema’s zoals benoemd in ISO26000 staan hiermee centraal in onze bedrijfsvoering en hiermee bouwen wij gaandeweg aan een steeds duurzamere toekomst. Alle informatie in het FIRA Platform is getoetst, waardoor de gegevens betrouwbaar zijn. Minimaal jaarlijks werken wij ons rapport bij en vindt een hertoetsing plaats van onze prestaties.

 

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?