Keurmerken en kwaliteit

CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs)
Geoplan voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs en is geauditeerd op basis van de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

Klik hier voor het openbare CRKBO kwaliteitsregister.

Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling zoals bedoeld in de BTW-wetgeving. Een inschrijving in het CRKBO is een erkenning zoals bedoeld in de genoemde Europese richtlijn. In dat geval is al het door de erkende instelling aangeboden beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW. De erkenning heeft betrekking op de instelling en niet op het beroepsonderwijs.

 

CEDEO
Cedeo is in Nederland en België uitgegroeid tot het standaard keurmerk voor kwaliteit van opleidingen. Met de keuze voor een CEDEO-erkende leverancier weet u zeker dat u een keuze maakt voor een van de betere opleidingsinstituten. CEDEO is de onafhankelijke certificerende instantie voor organisaties actief op het gebied van de human resources improvement. Cedeo verleent het keurmerk ‘Cedeo-erkend’. Cedeo doet dit op basis van klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Daarmee is Cedeo de enige gespecialiseerde instantie voor de auditing en certificering van HR-dienstverleners.

Een CEDEO-erkenning betekent dat meer dan 80% van de klanten (zeer) tevreden is over de kwaliteit van de opleidingen en het opleidingsinstituut. Bij een hoge mate van tevredenheid bij deze inkopers over de verschillende stappen in onder andere het voor-, uitvoerings- en natraject èn indien het instituut voldoet aan de criteria kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid, ontvangt het opleidingsinstituut voor de periode van twee jaar het predikaat ‘CEDEO-erkend’. Slechts vijf procent van de opleidingsinstituten heeft een CEDEO-erkenning.

Bij het laatste klanttevredenheidsonderzoek heeft Geoplan een 98,1 % score behaald.

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?