Kwaliteitscriteria 2.1

Voldoet u aan de landelijke gestelde kwaliteitseisen opgesteld door VNG, IPO en het Rijk?  In de vastgelegde Kwaliteitscriteria 2.1 zijn afspraken gemaakt over de minimale kwaliteit van uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) binnen het Omgevingsrecht. Dit geldt zowel voor taken die worden uitgevoerd door een regionale uitvoeringsdienst/omgevingsdienst als voor VTH-taken die gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten in eigen beheer uitvoeren.

Geoplan speelt hier op in door cursussen te bieden die voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria en zo een bijdrage leveren aan de professionalisering van de specialisten VTH. Geoplan heeft een bijdrage geleverd aan een van de PUmA projecten (Programma Uitvoering met Ambitie van het Ministerie I&M) en nam deel aan de werkgroep Arbeidsmarkt & Deskundigheid Omgevingsrecht. Met onze betrokkenheid volgen wij de ontwikkelingen op de voet.

Meer info over de Kwaliteitscriteria 2.1 en PUmA projecten kunt vinden via de website van de Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?