Klachtenprocedure

De beroepsprocedure is vervat in de algemene klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure kent twee niveaus:

  1. Voor zakelijke en/of procedurele aangelegenheden fungeert de Programmamanager als eerste behandelingsinstantie.
  2. De directie van Geoplan fungeert hierbij als beroepsinstantie.

We verzoeken de klachten schriftelijk in te dienen via academy@berghauserpont.nl. Na ontvangst van een klacht wordt de navolgende procedure gevolgd.

  • Binnen één week wordt een bericht van ontvangst gestuurd met uitleg over de volgstappen.
  • Een reactie op de klacht wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst schriftelijk beantwoord.
  • Mocht de behandeling van de klacht door de klager nog als onvoldoende worden beschouwd dan fungeert de directie van Berghauser Pont Mediagroep als beroepsinstantie.
  • In dat geval volgt behandeling van de klacht binnen drie weken na ontvangst van de reactie van de klager op de behandeling van de eerder geuite klacht.
  • Schriftelijke mededeling aan de klager volgt binnen vier weken na ontvangst van de bovengenoemde reactie met daarin vermeld hoe met de klacht zal worden omgegaan.
  • Partijen zullen zonder elkanders toestemming niet naar buiten treden met mededelingen over de klacht, over privacy gevoelige gegevens of over interne aangelegenheden van beide partijen, waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of kunnen begrijpen. De bepaling blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst van kracht.

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?