Ontwikkelaar heeft vooral grond buiten de stad (maar er moet binnenin gebouwd worden)

Ruim driekwart van de grondposities van ontwikkelaars en bouwers ligt buiten de steden, blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. Woningbouw in de stad is de norm, maar aannemers en ontwikkelaars bezitten vooral weilanden. 78 procent van hun grondbezit ligt buiten de stad. In sommige regio’s, zoals Groot-Rijnmond, Groot-Amsterdam en Utrecht ligt het percentage zelfs op 80 tot 90 procent.

Op regionaal niveau loopt het grondbezit wel gelijk op met de te verwachten vraag naar woningen. In regio’s met veel behoefte aan woningen, hebben ontwikkelaars en bouwers veel grond in handen en daar waar minder behoefte is, hebben ze minder grond. In totaal hebben bouwers en ontwikkelaars 14.100 hectare aan grondposities in bezit. Bij een woningdichtheid van 25 woningen per hectare is dat goed voor 350.000 woningen. Nederland moet tot 2040 een miljoen nieuwe woningen bouwen om de groeiende bevolking te kunnen huisvesten.

In de Randstad bevindt zich bijna de helft (43 procent) van alle grondposities van bouwers en ontwikkelaars. Het meeste grond ligt in de regio’s Utrecht, Groot-Amsterdam, Groot-Rijnmond, Flevoland, Noordoost / Zuidoost Noord-Brabant en Arnhem/Nijmegen.

Grond tegen de stadsrand van de grote steden
Het merendeel van de posities die door ontwikkelaars en bouwers in de grote gemeenten worden ingenomen liggen precies tegen de stadsrand aan en zijn relatief omvangrijk. In Utrecht Rijnenburg bijvoorbeeld betreft het grondbezit van bouwers en ontwikkelaars 422 hectare op een totaaloppervlak van circa 1.060 hectare; bij Purmerend gaat het om in totaal 173 hectare op circa 775 hectare. Het zijn beide gebieden waar vooralsnog planologische beperkingen op rusten. Ontwikkelaars en bouwers hebben aan de randen van Nederland een overschot aan grond. Zo zouden ontwikkelaars in Zuid-Limburg vijf maal de verwachte totale woningbehoefte kunnen invullen. Ook in Oost-Groningen, Zuidoost Drenthe, Midden-Limburg en Zeeland kan alleen al op huidige grondposities van bouwers en ontwikkelaars meer gerealiseerd worden dan er vraag is.

Ondanks dat marktpartijen veel grond hebben in de grote stadsregio’s, is er toch sprake van een mismatch, concluderen de onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Een mismatch tussen waar overheden willen bouwen – binnenstedelijk – en daar waar bouwers en ontwikkelaars veel grond hebben verworven, namelijk buiten het stedelijk gebied. Een “bouwspagaat”. De lobby van projectontwikkelaars om meer in het weiland te bouwen, heeft behalve een ruimtelijke reden – te weinig ruimte in de stad – dus ook een duidelijke commerciële reden: buiten de stad kan met grond een grotere waardesprong gemaakt worden dan binnenstedelijk.

Bron: Cobouw (7 maart 2018)

Planbureau voor de Leefomgeving

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?